Pastor emeritus Rolf Julius Sandnes fyller 95 år 10. august 2022. Han er bosatt i Halden sammen med sin kone Anne Marie.

Rolf Sandnes ble født og vokste opp i den lille bygda Sandnes på sydspissen av Andøy i Nordland. Han vokste opp på et lite småbruk på ca. 30 dekar dyrket mark og noe utmark. Den lille gården har vært i familiens eia fra 1700 tallet. Allerede som liten gutt måtte han delta i arbeide på gården.

Skolehverdagen måtte fortone seg som et slik for en syvårs gammel gutt. Det var 5 km. Fra hjemmet til skolen og ingen skyss en kunne følge. Så skolehverdagen med turen hjemmefra varte fra kl. 07, til kl. 16,45 før de var tilbake. Og været var ikke alltid på de smås side.

Etter syv års folkeskole var det å få seg arbeide. Det fikk Rolf på et trandamperi i nabobygda som etter hvert ble utvidet til fiskebruk og materialhandel. Han fulgte også med på ei frakteskute som fraktet torskelever til trandamperiet.

Allerede som 15 åring fikk Rolf en åndelig opplevelse som skulle bli retningsgivende for hans liv og virke. Han begynte sin forkynnergjerning i 18 årsalder og vandret rundt med sin gitar og bibelveske. Som 20-åring ble han ansatt som vakansepastor i Baptistmenigheten på Andenes og deretter som 22 åring hadde han en periode på 2 år hvor han var fast ansatt predikant i Harstad Baptistmenighet.

Etter tiden som vakansepastor i Harstad reiste Rolf til Oslo, ellers for første gang i sitt liv, for å starte som elev ved Baptistenes Misjonsskole, som det het den gang. I denne perioden møtte han Anne Marie fra Østfold som senere ble hans kone og mor til deres to barn, Kirsti og Rolf Arne.

Rolf Sandnes ble baptistpastor med lang tjeneste, ikke minst på Nord Norge. Etter en fireårs periode i Enningdal, betjente han menighetene Bjarkøy, Åse på Andøya nesten på hjemplassen sin og deretter Andenes. Så Harstad, Kvæfjord, Sarpsborg, Tromsø og Balsfjord før han avsluttet sin pastorale virksomhet som besøkspastor i Sarpsborg. Da var han blitt pensjonist.

Rolf Sandnes var en skattet forkynner, alltid godt forberedt og med respekt for både budskapet han skulle bringe og menigheten som skulle lytte og ta imot. Han var en omsorgsperson som mange lærte å sette pris på.

Selv om Rolf har nærmest et fornemt ytre, var han aldri redd for å jobbe. På Andenes forteller de enda at hvis et båtlag manglet folk oppsøkte de Sandnes som alltid stilte selv om det var i tre, firetiden på morgenen.

Anne Marie og Rolf Sandnes er som pensjonister bosatt i Halden. Der bor også deres datter Kirsti mens sønnen Rolf Arne er bosatt på Hamar. En hedersmann fyller hele 95 år og vi er mange som gratulerer hjertelig!