Øystein Jensen i Halden viltnemnd tipset HA om saken søndag.

Anmeldelse

– Hvis de som har gjort dette ikke melder seg i løpet av dagen blir det trolig politianmeldt i morgen, sier han.

Når et vilt blir påkjørt blir det nemlig kommunens eiendom, og det blir da å regne som stjålet dersom noen tar det for seg selv.

Hva er strafferamma for dette?

– Det vet jeg faktisk ikke, jeg har vært i viltnemnda i 25 år og aldri vært borti en elg som har blitt stjålet, svarer den noe forbausede Jensen.

Kjøttet til dyr som blir påkjørt kan bli solgt av kommunen, men da skal det bli tatt prøver av først for å sjekke at alt er som det skal med tanke på kjøttet.

Når et dyr blir påkjørt går det ofte hull på magesekken og da skal man passe godt på for at ikke kjøttet kommer i kontakt med innmaten, ellers kan det bli dårlig.

Plikter ved påkjørsel av dyr

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Ved uhell skal du melde fra til politiet på 02800 som varsler viltnemda og andre aktører.

Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, skal du merke hvor påkjørselen skjedde eller hvor viltet ligger med for eksempel en plastpose eller noe godt synlig annet du har i bilen slik at personell fra kommunen lett kan finne stedet.

Oppgi gjerne koordinater til politiet som du finner i kart på mobiltelefonen. Hvis man bruker «Hjelp 113» appen på smarttelefoner så kan man ringe politiet direkte fra appen og da ser de nøyaktig hvor du befinner deg.

Avlive eller ikke avlive dyret

For å hindre unødig lidelse, er det viktig at kompetent personell kan foreta søk og vurdere om dyret skal avlives. Det er kun med godkjenning fra politiet at man kan få lov til å avlive dyret selv. Fugler og mindre dyr kan man selv avlive, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt.

Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Husk at du:

  • Aldri skal følge etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
  • Skal sikre skadestedet ved å sette ut varseltrekant og skru på nødblink på kjøretøyet.
  • Skal ta på deg refleksvest.

Råd for å unngå påkjørsel:

  • Hjortevilt, sauer og geiter er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems forsiktig ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.
  • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.
  • I områder med mye rein skal man være oppmerksom på at hvis det nylig er saltet kan det av og til tiltrekke rein mot vegen.

Kilde: Statens Vegvesen

Var det du som tenkte det ville smake godt med elg til middag? Ring viltnemndas vakttelefon på nummeret 969 43 044 for å rydde opp.