Vi tipper at både ordfører Kent Hansson i Strömstad, haldenseren Ole Jørgen Lind ved Maxi Mat på Nordby, alle andre forretningsdrivende på den andre siden av grensa, og også mange vanlige nordmenn og svensker, trekker et lettelsens sukk nå. Västra Götaland forblir grønt. Og; nå går jammen også nabolänet Värmland omsider fra rødt til grønt.

Sånn sett nok et steg mot normalisering av forholdet på begge sider av svenskegrensen i gamle Østfold fylke. Ingen behøver lenger å gå i karantene ved retur til Norge. Det eneste tiltaket som avviker er at voksne engangsvaksinerte må ta en hurtigtest.

Men skinnet bedrar; enhver som har prøvd å komme seg over Svinesundsgrensa den siste tiden har måttet sitte timevis i kø. I våre øyne kunne dette har vært gjort noe med.

Vi forstår godt at myndighetene skal ha god kontroll på grenseovergangene nå. Pandemien er på hell, men er ikke over. Vi forstår også behovet for å ha klare og strenge regler. Norge har klart seg godt gjennom pandemien. Mye takket være strenge og klare regler.

Men når det er sagt; det er kommet flere fornuftige innspill myndighetene dessverre ikke har lyttet til. Det siste er blant annet fra Strömstads ordfører Kent Hansson. Han mener den gamle Svinesundbroa nå bør åpnes. Ikke bare for grensependlerne, men også for alle fullvaksinerte. Mer enn en tredel av befolkningen har fått to doser. Å sluse en tredel av alle i kø på E6 over den gamle brua vil gjøre grensepasseringen mye mer smidig. For alle.

Dessverre har det festet seg et inntrykk lenge om at myndighetene ikke vil tenke utenfor boksen. Nærmest uansett. Vi har problemer med å se motforestillinger mot et forslag som framstår som vinn-vinn. Vi frykter at frustrasjonen nå bare vil øke. Myndighetene i våre naboland rister også litt oppgitt på hodet over den rigorøse linja Norge har lagt seg på. Hansson hevder sågar at det ligger andre motiver bak. Han om det.

HAs oppslag på torsdag om André Moen og hans ni-år gamle sønn som må sitte i timevis i kø for at gutten skal ha samvær med sine foreldre, bare forsterker dette bildet. Hvorfor denne gutten ikke kan klassifiseres som grensependler når han har foreldre i Halden og i Strömstad er vanskelig å fordøye. Norske myndigheter viser skuffende lite forståelse, empati og fleksibilitet i denne situasjonen.

I stedet framstår Norge nå som et land som bygger murer og lukker seg igjen. Det bør gjøres noe med, for det er et dårlig signal. Både utad, og også innad til en befolkning som bare blir mer og mer frustrerte.

Lytt mer til folket!