LEDER Debatten om bruken av sørstatsflagget i Haldens gater raser videre. Det var frilansjournalist Tom Skjeklesæther som først brakte temaet på banen i et Innhogg i HA. Han mener det er på tide at ordfører Anne-Kari Holm (Sp) sørger for å forby bruken av flagget som mange steder forbindes med rasisme, og endog nazisme. Flagget er nå forbudt en rekke steder i verden. Også i USA. Og forbudslinja brer mer og mer om seg. Som kjent var flagget et symbol under den amerikanske borgerkrigen, og var et viktig identitetsobjekt for sørstatene som ønsket å beholde slaveriet.

I Halden er det ikke vanskelig å få øye på dette flagget. Det er hyppig brukt av enkelte innenfor ræggermiljøet. Dette er folk som føler tilknytning til sørstatene i USA, og som viser det ved å bruke flagget. Vi føler behov for å presisere at amcarklubben som sådan, og det større miljøet av amcarentusiaster i Halden ikke har noe som helst med bruken av sørstatsflagget å gjøre.

Folk i miljøet som bruker sørstatsflagget sier det er helt uaktuelt å legge det vekk. De presiserer at for dem har det ingenting med rasisme å gjøre. Det er mer et identitetssymbol. Det er da vi har behov for å be disse folkene om å løfte blikket, og se dette i en større sammenheng. Verden over knyttes sørstatsflagget til nettopp rasisme. Det skal vi ta avstand fra. Det er elendig Halden-reklame å farte rundt i byens gater og vifte med et slikt flagg. Særlig midt i turistsesongen.

Vi har også registrert at HA og mediene generelt blir beskyldt for å ha startet en svertekampanje mot amcarmiljøet i denne saken. Det er i våre øyne en real avsporing fra en viktig debatt. Og langt fra sannheten. Amcar-miljøet er en herlig del av Haldens identitet. Sørstatsflagget er det ikke. Så enkelt er det!