I dag er det nok med p-plasser, men det kan bli en mangel som må løses.

Butikken til Clas Ohlsson er snart klar, mens Spenst og Expert skal inn i en ny bygning på Høvleriet i løpet av året.

– Vi forventer økt trafikk, som er positivt for dem som har og skal etablere seg i området, sier Trond Østby i Tista Eiendom.

Prioriterer kunder

Han regner med at cirka tusen p-plasser totalt vil være nok.

– Med tre timers gratis parkering vil det være tilstrekkelig.

– Hva med ansatte som har behov for parkering?

– Vi har 50 plasser for ansatte, men i en situasjon med mye handel og press i området vil kundene bli prioritert, svarer Østby.

Må løse problem

Tista-senter låner i dag plass til parkering for sine ansatte der nybygget med Spenst kommer.

– Disse p-plassene forsvinner, og fører til en utfordring for oss, men i en situasjon med større press på området vil også vi prioritere kundene, sier senterleder Britt Brattli.

Overingeniør Egil Hult i vei, gate og park i Halden kommune regner med parkeringen vil bli et problem som må løses.

– Det blir ikke lett. I utgangspunktet må det skaffes parkering til ansatte i tillegg til kundeparkering på egen tomt. Vi vil unngå et parkeringsproblem i nærliggende gater, sier Hult.

Han mener at det skal bli greit å avvikle trafikken i området.

– Havneveien skal ikke være noe problem. Det er en normal gatebredde, men vi må nok gjøre noe med inn- og utkjøringene som går til Tista-senter og Rema 1000. Dessuten vil vi se på behovet for fotgjengerfelt.

– Et luksusproblem

Ordfører Thor Edquist synes utviklingen i området er flott.

– Med vår nærhet til Sverige og med en handelslekkasje, så blir behovet for parkering en utfordring og et luksusproblem. Det er bedre enn mange ledige p-plasser.

– Utviklingen på Høvleriet kan forskyve handelen på Nordsiden ytterligere?

– Det er klart at dette vil forskyve handelsbalansen, men også det er bedre enn en større handelslekkasje, svarer Thor Edquist.

Han får støtte av senterleder Britt Brattli i Tista-senter.

– Vi er kjempefornøyde med at Høvleriet utvikles. Noe som vil gi mer trafikk i området. Det vil føre til større press, men det er utfordringer som vi må løse. Vi har fokus på det i samarbeid med Tista Eiendom og har kontakt med parkeringskontoret i Halden kommune, sier hun.