Det som skjer nå, måtte komme.

Pensjonistpartiet har nå i 3-4 år i leserinnlegg i HA understreket at den politikken som nå har blitt ført i kommunen fra både tidligere posisjon og de som tok over i 2019 bar fullstendig galt av sted. Det

samme har Kommunedirektøren også gjort, ikke minst i de 3 siste budsjettforslagene som er lagt fram fra hans side. Tjenestene i kommunen blir nå GODT NOK, omsorgsbæreevnen ble nådd i 2020, og det burde settes "en fot i bakken" når det gjaldt nye låneopptak er gjentatte ganger framført fra kommunedirektørens side. Det har ikke vært i nærheten av å bli hensyntatt av hverken flertallet av posisjonspartiene eller av de som nå har det politiske ansvaret. Hvorfor har det blitt slik?

Det hele startet i 2014 hvor de som hadde det politiske ansvaret startet en "lånekarusell".

Den fortsatte når det ble et politisk skifte i 2019. Det med medfører at kommunen i 2025 vil ha en samlet gjeld på over 5000 millioner. Det viser den vedtatte økonomiplanen. Renter og avdrag skal nå betales. Alle kan nå se for seg konsekvensene når rentene stiger med flere prosent på ett slikt beløp. Dette vil du som innbygger merke på de kommunale avgiftene som du betaler fire ganger i året. Det samme skjer på lånene som tas opp for å betale de store prosjektene som er gjennomført og på de som er under bygging. Det kommer også enda flere prosjekter som alt er vedtatt.

Kommunevalget i 2019. De partiene som fikk det politiske flertallet etter valget i 2019 lovet nesten på "tro og ære" at de skulle gjennomføre de store utbyggingene som tidligere var vedtatt i kommunestyret.

Samarbeidspartiene AP, SP, SV, MDG og Venstre sammen med støttepartiet Rødt har nå planer om å starte kjempeprosjekter i Jernbanegata enda "kommunekassa" nå er tom. Vil de nå besinne seg ved det som Kommunedirektøren nå understreker i sitt intervju i HA 16. september? Til nå har de ikke hensyntatt noen av hans advarsler. Det som ikke bare er helt uakseptabelt, men også helt unødvendig er at det skal være områder utenfor bykjernen som skal rammes av de tiltakene som nå legges fram til politisk behandling. Det skal nå i henhold til økonomiplan 2023 - 2026 inkludert det som nå er vedtatt i 2022 lånes over 2000 millioner.

Det har et stort flertall i kommunestyret vedtatt. Vil det nå bli endret når budsjettet for 2023 kommer til behandling i kommunestyret? Det vi må huske på er at Halden er en stor kommune hvor også distriktene skal ha sine tjenestetilbud.

Det er ufravikelig at ikke det blir hensyntatt mener Pensjonistpartiet.

Per Kristian Dahl,
Pensjonistpartiet gruppeleder