Alle beboerne ved Hagegata og Vaterland har vedtak fra kommunen og NAV om hvilke tjenester de har behov for og krav på. Vedtak om behov for disse tjenestene gjøres i samarbeid med fastlege, spesialister, kommunen og NAV. Jeg tror ikke at kommunepolitikerne har lov til å overstyre disse vedtakene. Derfor syns jeg at de, før de gjør noe overilt i omlegging av bemanning, skal be om en rapport fra helsetjenestene i kommunen om hvilke tjenester beboerne har vedtak om.

Det er vedtak om alt fra hjelp til å stå opp og hjelp med å legge seg, dusje, gå på do eller eventuelt stell om de bruker innlegg eller bleie, hjelp med å lage mat og spise den, til hjelp med medisinering og behandling av sår og lignende. De ansatte i en eventuell ambulerende tjeneste vil uansett måtte bruke så mye tid ved Hagegata og Vaterland, at de like gjerne kan ha kontor der.