Østfoldingene røker mindre, men snuser mer

Statistisk sentralbyrå slapp nylig tallene for antall personer som røker og snuser i Østfold Tallene viser en klar trend.