LANG: Alternativ 4a vil komme inn litt lenger fra sørvest enn de øvrige. Togene vil kjøre på ei 600 meter lang bru som vil båndlegge både Hollenderen, Mølen og Tyska. Illustrasjoner: jernbaneverket

Store utfordringer for ny stasjon i Halden

Publisert