Gå til sidens hovedinnhold

Hallo Halden, har dere sovet i timen?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hallo Halden, har dere sovet i timen?!

Hvorfor skal en haldenser som pendler til Oslo bruke 77 timer i året på 460 turer til Fredrikstad?

Som følge av at fylkesordfører Ole Haabeth vil ha nytt dobbeltspor i sikksakk-linje oppom Sarpsborg og nedom Fredrikstad, må en som pendler Halden-Oslo sitte på toget i ca. 77 timer ekstra hvert år!

Vil dere virkelig fortsette å reise den 36 km lange sløyfa innom Sarpsborg og ned til oss i Fredrikstad, hver gang dere skal til Råde eller Oslo med tog?

Nå kan vi få en ny trasé for høyhastighetstog Halden-Rolvsøy-Råde som er ca. 20 km kortere, men det vil utrolig nok ikke Haabeth høre snakk om.

Han vil heller bruke noen milliarder ekstra for å bygge dobbeltsporet over 20 km lenger enn nødvendig, og rive 50–100 hus både i Sarpsborg og Fredrikstad, for å presse framtidas person- og godstog tvers igjennom byenes boligområder.

Det er snakk om tog i høy hastighet, med 5–10 minutters mellomrom, hele døgnet.

Hans standpunkt påfører Sarpsborg og Haldens befolkning store ulemper og ekstra kostnader med unødvendig lange reiser og han ødelegger muligheten vi nå har til å få en kostnadseffektiv, høyhastighets jernbane til utlandet, som kan avlaste E6 før trafikken kollapser.

De negative konsekvensene av hans standpunkt er så åpenbare at det er vanskelig å forstå hans motiv(er). Han tror/trodde kanskje at dette ville gi hans hjemkommune Fredrikstad en fordel, men reisetida Fredrikstad-Råde blir stort sett den samme med begge alternativene, selvfølgelig avhengig av bosted.

Vi blir fler og fler som ser problemene og derfor forsøker å opplyse om at sikksakk sporet er et villspor som fører oss ut i enda en økonomisk og transportmessig hengemyr de neste 100 år (les; Gardermoen).

Vi takker så mye for at innholdsredaktør Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad kalte oss Tordenskiolds soldater, det er en ærestittel vi er meget stolte av.

Når en enøyd konge som fylkesordfører Ole Haabeth har mobilisert sin hær av blinde politikere og Østfold-aviser, står det vi mener er ren fornuft, ovenfor en mektig motstander.

Det eneste vi i Tordenkiolds hær har å kjempe med er saklige argumenter som underbygger våre påstander, men vi møter bare en massiv, nesten taus vegg.

Det eneste våre ærede motstandere kommer opp med er sånt som: «Toget skal vel gå der det alltid har gått» eller «sikksakk-sporet er vedtatt og dermed basta, vi skal ikke ha noen omkamp!»

For det første har det aldri vært noen kamp, så omkamp kan det vel neppe kalles. Vedtakene det henvises til må være gjort av «noen som har snakket sammen» uten overvettes innsats for å informere oss vanlige borgere.

Her synes vi også Østfold-avisene har forsømt sitt ansvar.

Haabeth minner meg om en mann som har valgt å kjøre på en vei som etter hvert viser seg å ende i et bratt stup, men siden GPS-en hans sa det var riktig vei, så fortsetter han likevel.

Tordenskiolds soldater, mener å ha mange gode argumenter for en rettest mulig linje og vi tar gjerne debatten, punkt for punkt, også i Halden Arbeiderblad, men vi ber om at Tordenskiolds og Haabeths hær får samme vilkår.

Hittil har våre ærede motstandere fått halv- og helsiders oppslag i papiravisene mens våre innlegg og kommentarer i beste fall blir «bortgjemt» på nettsidenes debattforum.

Sikksakk-sporet vil bli en samfunnsøkonomisk katastrofe og en hån mot Sarpsborgs og Haldens innbyggere. Det er meget viktig at Halden Arbeiderblad tar opp dette i papirutgaven, slik at denne viktige informasjonen når ut til alle, ikke bare til spesielt interesserte debattanter på nett.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sagt at sikksakk-sporet er under utredning for det er dette Østfolds politikere har bedt om, og rett spor kan bare bli aktuelt å utrede dersom de ber om det.

Kommentarer til denne saken