- Dette har vi ventet lenge på

 Politimester Steven Hassedal i Østfold er veldig fornøyd.

Politimester Steven Hassedal i Østfold er veldig fornøyd. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Politimesteren i Østfold er veldig fornøyd.

DEL

Tirsdag kveld offentliggjorde regjeringen og partiet Venstre en politisk avtale om Politireformen som sier at det skal etableres 12 nye politidistrikter i Norge. Østfold blir del av ”distrikt øst” sammen med Follo og Romerike.

Les også: Nå skal politiet bort fra kontoret og ut på gaten

Etterlengtet

- Dette har vi ventet lenge på, sier politimester Steven Hassedal i Østfold i en pressemelding.

Politimesteren synes forslaget til regjeringen er et godt bidrag til arbeidet med å styrke norsk politi. En rekke kvalitetskrav skal bidra til å styrke og dimensjonere det lokale nærpolitiet. Disse kravene vil også legge føringer for hvordan den lokale organiseringen blir i det enkelte politidistrikt.

Positivt

- Det er gjort gode vurderinger i forhold til oppgaveporteføljen. Videre er det veldig positivt at politiet selv får myndighet til beslutte lokal organisering, det vil si å fastsette antallet tjenestesteder, sier Hasseldal.

Han legger til: - Organiseringen på lokalt nivå skal skje i dialog med kommunene, og innenfor rammene av konkrete politiske krav til kvalitet på polititjenesten.

Robust

Politimester Hasseldal sier ”politidistrikt øst” vil bli et robust politidistrikt som vil være godt i stand til møte fremtidens utfordringer.

I mars

Regjeringen har varslet at de vil legge fram en proposisjon om «Nærpolitireformen» for Stortinget i mars. Når proposisjonen er ferdig behandlet i Stortinget, vil Justisdepartementet utforme et oppdragsbrev til politiet. Dette er det formelle opp­draget til politiet om å iverksette politiske vedtatte tiltak. Deretter skal politiet gå i gang med å utføre de endringene som er politisk vedtatt. Noe av det første som vil skje er at nye politimesterstillinger skal lyses ut. Dersom endelige politiske beslutninger kommer før sommeren, vil nye politimestere kunne være på plass innen utgangen av 2015. Etablering av nye distrikter vil starte i 2016.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken