Vi er nå en del av et nytt fylke - Viken. Mange snakker dermed om at Østfold ikke lenger eksisterer. OK - Østfold fylkeskommune finnes ikke lenger som det vi kaller et forvaltningsnivå.

Det skal likevel mer til enn noen administrative pennestrøk for å utradere en hel identitet. Det skal mer til enn et stortingsvedtak for å endre mentalitet. Det skal mer til enn justering av forvaltningsnivåer for å fjerne følelsen av tilhørighet. Østfold is a state of mind.

Se bare til andre deler av landet. Se hvordan identitet hentes fra et ståsted som ikke kjenner tørre fylkes-eller kommunegrenser. Jeg tror du har hørt om Valdres. Det er ikke et fylke. Det er ikke en kommune. Det er et område der folk har identitet som valdriser.

Jeg kan fortsette: Romerike. Helgeland. Sunnmøre. Toten. Hadeland. Sunnhordland. Alle disse har en identitet som ikke forholder seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets inndeling av byråkratiske fylkeskart.

Vi kan se over til Sverige. Bohuslän finnes strengt tatt ikke lenger som fylke (län), men området lever da i beste velgående og omtales med kjærlighet. Akkurat som Skåne hadde en særegen, felles identitet lenge før det ble et sammenslått län i 1997.

Det finnes folk i Fredrikstad som er opptatt av at de er fra Torsnes, og det finnes sarpinger som holder på at de er vartinger. Nå som folk i Hobøl tilhører Indre Østfold kommune slutter ikke folk å være fra Tomter. Akershus var et fylke i over 70 år, men, men jeg kjenner ingen som mistet Follo-identiteten sin på veien.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sa det så enkelt som så: “Er man østfolding så er man østfolding.” Man er altså det man føler seg som. Haugland får også støtte fra Språkrådet: “(Det finnes) et geografisk område som fortsatt kan benevnes Østfold”, sa seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet til Moss Dagblad denne uken. Takk for det.

Vi holder på identiteten vår fordi vi ser verdi i den. Jeg har ikke plass til å ramse opp alt det som binder oss østfoldinger sammen. Jeg skal bare nevne de sterke likhetene i dialekter, felles industrihistorie og nærhet mellom byene. Vi har et dynamisk arbeidsmarked der svært mange reiser på jobb i en annen by. Det er klart vi har en egen Østfold-identitet. Folk på utsiden av det gamle fylket har en klar oppfatning av at det finnes en Østfold-identitet.

Både Sarpsborg 08, FFK, Moss og Kvik Halden opplever stadig å bli kalt for Østfold-lag. Jeg er ikke helt sikker på at de blir kalt for Viken-lag når fotballsesongen begynner igjen. Så er det noen som mener at det ikke finnes noen Østfold-identitet. Neivel, det er også greit. Identitet er ikke noe vi vedtar med håndsopprekning. Enhver får finne trygghet i sin egen kulturelle tilknytning.

Det er først når du er trygg på egen identitet at du kan bidra i noe større. Og da blir heller ikke denne identiteten truet av dette store - i vår sammenheng Viken. Dette jeg skriver skal heller ikke tolkes som noen motstand mot Viken eller sammenslåing av gamle fylker. Jeg skal ikke mene noe om det. Jeg bare insisterer på at Østfold fortsatt lever.

Selv leder jeg et selskap som heter Fygi. Vi utvikler apper som brukes i fysiske butikker. Det kan vi gjøre enten de ligger i Moss eller Malaga. Vi forholder oss knapt til grenser i det hele tatt. Samtidig er vi klar over at vi er en del av Norges største arbeidsmarked. Det er ikke fordi vi nå er i samme fylke som Hemsedal, Gol og Hagafoss. Det er fordi vi ligger fantastisk plassert mellom Oslo og Gøteborg og kan hente kolleger og partnere som er vant til å finne på noe sjøl.

I Østfold kan vi ikke høste stort av havet eller hente opp olje for å smøre økonomien. Vi har tradisjon for å finne løsninger selv, skape noe nytt og bruke århundrelange tradisjoner som grunnlag for jobber, vekst og fellesskap. Det har skapt en en egen identitet.

Så her er mitt råd: Om du har en Østfold-identitet, så er det helt supert å holde på den. Den blir ikke borte i Viken. Leve Østfold.