Jeg hadde mitt siste kommunestyremøte i Halden tirsdag 3.september - 6 dager før det skal velges nytt kommunestyre. Her fikk vi en avslutning på en sak jeg har jobbet med i alle de 20 årene jeg har vært i kommunepolitikken - en ny arena og storhall.

Eller fikk vi det?

Os-saken er blitt så uendelig mye mer enn spørsmålet om å rive skolen eller ikke. Os er blitt en brekkstang noen bruker for å få tilbake makten i Haldenpolitikken. Målet er å isolere Høyre og samarbeidspartiene gjennom å samle en regnbueallianse som er mot riving av Os. Her går FrP med Henrik Rød hånd i hånd med Rødt, SV og MDG. Det nye (eller gamle?) Arbeiderpartiet er på vei inn i en allianse med Pensjonistpartiet der Svein Olaussen vil bli den sentrale politikeren uansett hvilken plass han har på lista.

Høyre har vært fornøyde med samarbeidet som har vært de siste årene og primærønsket er å fortsette å jobbe sammen med V, KrF og SP. Samarbeidet har vært godt, selv om det kom en sak på slutten hvor avstanden mellom SP og de øvrige ble for stor. Høyre har hele tiden respektert SPs standpunkt i denne saken.

Hva vil Senterpartiet med Anne Kari Holm nå gjøre? Vil de høste fruktene av 8 års arbeid for å komme ut av ROBEK sammen med Høyre, KrF og Venstre. Eller vil de bytte side til de som en gang førte Halden ut i uføret i et forsøk på å endre Os-prosjektet?

Dette er spørsmål som ligger i potten når haldenserne nå går til stemmeurnene søndag og mandag. Det handler om mye mer enn for og imot Os. Det handler om en helhetlig, ansvarlig politikk skal være større enn enkeltsaker.

Til syvende og sist handler det om hvem som skal styre i Halden de neste fire årene.

Godt valg.