Personalet på Os: Vi er svært bekymra!

Personalet på Os skole uttrykker sin bekymring i dette leserinnlegget.

Personalet på Os skole uttrykker sin bekymring i dette leserinnlegget. Foto:

Av
DEL

Meninger

I HA 10.11.19 leser vi at kommunaldirektør Roar Vevelstad mener at Os-prosjektet nå bør deles i to – og at arenaen må bygges før ny skole. 12.11.19 leser vi i HA at ordfører Anne-Kari Holm (Sp) sier hun ønsker fortgang i både idrettshall og rehabilitering av Os skole.

Til torsdag skal posisjonen fremme forslag i kommunestyret om å begynne å pusse opp skolen umiddelbart. 14.11.19 skal kommunestyret diskutere veien videre for Os-prosjektet.

Med tanke på ordførerens ønske om rask rehabilitering og oppussing av Os skole – er dette allerede bestemt?

Og hva mener dere med rask rehabilitering og oppussing?

Dagens skole på Os er ikke egnet som skolebygg hverken for dagens elever, eller for elever i framtiden.

I valgkampen fikk vi stadig høre hvor dårlig prosessene og brukermedvirkningene hadde vært.

Vi bekymrer oss over det vi leser om i avisen – for annen informasjon har vi ikke fått.

Ja, vi vet at posisjonen konstituerte seg 31.10.19 – og det er jo ikke lenge siden.

Derfor bekymrer det oss at det allerede nå kan virke som om det er bestemt at det skal foreta en rehabilitering og en oppussing.

Hva mener dere egentlig?

Kommunaldirektøren presenterer tanker om å endre skolegrensene slik at elevtallet kan reduseres på Os. Vi er bekymra for de sosiokulturelle forskjellene. Vi er redde for at Os skole skal bli en mindre skole med en ensartet elevgruppe med de samme sosiokulturelle bakgrunnene. Vi er redd for segregering og en fortsatt negativ utvikling i et folkehelseperspektiv.

Hvor er satsingen på det gode sentrum?

Senterpartiet ønsker ikke å rive Os skole. På Os er noen enige og noen uenig. Det er greit. Det som er problematisk er når «de ønsker å starte umiddelbart med rehabilitering av Os og tilrettelegge den for elevene.» Hva betyr umiddelbart? Betyr det direkte, med en gang, prompte, nå, raskt, - eller hastigst mulig? Ja, vi har hastverk. Mye er bra for oss her oppe i Hovsveien, andre ting mer utfordrende. Viktigst er at vi føler oss hjemme i sentrum. Ja, det haster for oss å komme hjem, men vi ønsker oss ikke et hastverk i forståelsen «umiddelbar». Vi ønsker oss medskapende prosesser, og vi vil gjerne se de nye og bedre utredningene.

I personalgruppa har det kommet mange spørsmål og kommentarer etter kommunaldirektørens og ordførerens siste uttalelser:

Pusse opp skolen umiddelbart?

Tilfredsstiller bygget moderne krav for skoledrift?

Hva er planen for å oppgradere bygget?

Blir handicappede elever er ekskludert?

Hva betyr å renovere i dag?

Inneklimaet er uholdbart. Mange elever får forsterket astma av dagens inneklima på Os. Bare oppussingen av kjøkkenet vil koste minimum 1 mill.

Vi ønsker å være med å påvirke utviklingen av ny skole. Vi ønsker en funksjonell skole uavhengig nytt bygg eller renovert kloss.

Hva er prosessen og sluttsummen?

Vi kan ikke flytte ned til en gymsal med radonlekkasjer.

Hvor skal vi ha gym hvis vi flytter ned etter en rask renovering? SFO-bygget er ikke brukbar lenger.

Vil bygget tåle en ombyggingsprosess med elevtoaletter i alle etasjer?

Vi er positive til 1-10.

Vi forventer at vi kommer tilbake til en skole som er universelt utformet og som innbyr til et inkluderende læringsmiljø for både elever og lærere. Dvs. heis, toaletter i hver etasje, nok plass, ventilasjon, arbeidsplass til lærere, spesialrom, garderober og grupperom, samt et uteareal som samsvarer med en helsefremkallende skole.

Utredning?

VI ØNSKER Å BLI INVOLVERT!

Vi har ikke deltatt i en prosess for en ny utredning. Har posisjonen startet opp en prosess i forhold til behovsutredning for nye Os skole?

Vi vil at de skal legge frem ulemper og fordeler med 1-10.skole. Hvordan tenker de prosessen rundt hall og skole? Skal vi drive skole mens en hall bygges?

Hva er planen?

Vi ønsker å få informasjon om parkeringsplasser. Både for oss ansatte og for foreldre. Dette gjelder både for trygghet, sikkerhet og hvordan vi praktisk skal gjennomføre dette.

Skal skolen rives eller skal den renoveres?

Har de tatt høyde for at skolen blir funksjonell med renovering?

Vi ser for oss en ny skole!

Dvs. ikke en gammel skole som kun er malt med nye gardiner, men at skolen er ‘’ny’’. Hva skjedde med det andre forslaget med å integrere det gamle bygge inn i en ny skole?

Hvorfor ble den bare forkastet?

Når ble det bestemt at Os skole ikke skal rives?

Hvorfor flytte skolegrensene?

Poenget er vel at alle sentrumsbarna skal gå på en sentrumsskole?

Hvorfor blir ikke ansatte på Os inkludert i prosjektet?

Det er ikke riktig å måtte lese seg til info i avisa. Det er ønskelig med fremmøte av representanter som informerer oss om situasjonen.

Hva innebærer rehabilitering?

Hva legger man i tilrettelegging?

Hva med skoleplassen og uteområdet?

På lik linje med inne trengs det mer enn bare en oppussing også ute!

Hvorfor er idrettshallen viktigere enn barna?

Dette prosjektet har påvirket oss i mange år. Vi har deltatt på utallige møter med både WSP og arkitektene. Vi har fått uttale oss om hvordan vi ønsker oss fremtidens skole. Vi føler vi har fått deltatt og blitt hørt i denne prosessen. For hver gang vi har fått presentert neste steg kjenner vi igjen flere av innspillene våre. Alle innspillene våre har ikke kommet med, men vi opplever å ha blitt tatt svært seriøst. Det å bli hørt betyr ikke å få viljen sin i alt. Vi hadde gjerne sett at vi fikk være enda mer med, alle er naturligvis ikke alltid enige, men vi har fått mene noe om ny skole på Os.

Hvem spør oss nå?

Vi har bevisst valgt å la være å delta i debatten og fokusert på elevene våre. Barn leser også aviser og vi ønsker å bygge positivitet blant elevene for den nye skolen vår, uansett hvordan den blir. Vi ser det som vårt ansvar som lærere og bidra til trygghet og glede blant elevene uansett hva vi selv måtte mene som voksne.

Ettersom prosjektet har gått fremover har det blitt hevdet at ansatte på Os har fått munnkurv og at våre meninger har blitt lagt lokk på. Dette vil vi på det sterkeste avkrefte. Vi vil som samlet personalgruppe gå ut å si at vi ikke på noen måte har blitt instruert eller oppfordret til å holde våre meninger for oss selv. Vi har hatt full anledning til å delta i debatten akkurat slik vi ønsker – og nå vil vi ikke være rolige lenger.

Foreløpig trives greit vi på Folkvang, selv om vi har en mer krevende hverdag. Vi har mye ekstra tilsyn i forbindelse med bussing.

Vi hører hjemme på Os. Vi ønsker å videreutvikle identiteten vår som en sentrumsskole så fort som mulig. Dette vil vi gjøre i en ny, moderne og fremtidsrettet skole.


Artikkeltags