Besinnelse - ja, takk!

VANT FRAM: Dette forslaget fra White vant fram som alternativ for nye Os skole i Halden. Alternativet som ble forkastet, foreslå å bevare Os skole. Det har skapt reaksjoner.

VANT FRAM: Dette forslaget fra White vant fram som alternativ for nye Os skole i Halden. Alternativet som ble forkastet, foreslå å bevare Os skole. Det har skapt reaksjoner. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI sitt innlegg i HA stempler Truls Lie flertallet i kommunestyret (inkludert undertegnede) som de «rive-ivrige».

Han mener at det ikke går an å stemme for rivning av Os skole, og samtidig synes at bevaring av historiske bygninger er viktig. Tvert i mot – han mener alle vedtak om rivning av gamle bygninger vitner om iboende rive-iver?

Det synes jeg er underlig og tydeliggjør Lies fundamentalisme i forhold til å bevare gamle bygninger i Halden.

Bevaring trumfer alle hensyn – uansett – og de som ikke skjønner det er ... som Lie skriver ... AMATØRER.

Her tenker jeg det er Lie som må besinne seg og heller argumentere for Os skoles kulturhistoriske verdi istedenfor å stemple de som har fattet vedtaket om helt ny skole på Os.

På hvilken måte er bygningen, tegnet av arkitekt Henry Fernley Coll (i en nyttepreget og pragmatisk stil) sjelden og unik? Hvordan var bygningen i aktiv dialog med sin samtid og hva har bygningen betydd for byens senere arkitektur?

SVARER PÅ KRITIKKEN: Joakim Karslen i Halden Venstre.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Joakim Karslen i Halden Venstre. Foto:Fordi sånn jeg forstår det er det ingen som har tatt lett på rivning av Os skole og heller ikke Halden Venstre.

Men, vi har gjort en avveining mellom fortsatt vern av en skole som mange haldensere har et forhold til, og å bygge en sentrumsskole for framtida.

Når slike valg MÅ tas, er det den oppvoksende generasjon som skal vinne. Prosjektet FAVN (uten den gamle bygningen) gir mer fleksibilitet i tilpasning til pedagogisk praksis som jo er i kontinuerlig utvikling.

Prosjektet gir bedre møteplasser:

1) ved hjelp av robuste naturelementer - både grønt og blått

2) større uteplass til elevene og

3) tilkobling og dialog med omliggende bymiljø og natur.

Prosjektet gir også mer miljøvennlige arkitektoniske og tekniske løsninger og tar i stor grad bruk av CO2 nøytrale materialer.

Men det viktigste er at ansatte og elever ved Os skole, de som kjenner den gamle skolen best, har uttalt at de ønsker helt ny skole.

Artikkeltags