Utsetter skoleprosjektet på Os – ber rådmannen vurdere konsekvensene av riving

Teknisk hovedutvalg har gitt rådmannen én ukes frist til å gi dem klare råd om de bør gjennomføre en konsekvensutredning rundt rivingen av Os skole eller ikke.