Et estimat på 405 millioner uten merverdiavgift for et fantastisk skole- og idrettssenter i Halden er faktisk nå innen rekkevidde. Vi har aldri vært nærmere. Rådmannen arbeider med å lukke innsigelser, samtidig som det prosjekteres og planlegges for gjennomføringen av dette prosjektet. En entreprenør godt forankret lokalt har fått anbudet. Dette er positivt for Halden.

Halden har sårt behov for et sentrumsløft med en skole som innbyr til læring og gir like muligheter for alle. Et løft også for nordsiden i Halden. I tillegg vil dette senteret være et samlingspunkt gjennom hele året med fantastiske muligheter for alle i Halden.

Vi som har arbeidet med dette prosjektet i forhold vedtak og avtaleforhold med Østfold fylkeskommune over flere år, vet hvor krevende dette har vært. Jeg er faktisk stolt over det gode politiske håndverket som ligger til grunn, og den profesjonaliteten lokale og regionale politiske partier har utvist de siste årene.

Selv om jeg er en Høyrepolitiker, vil jeg gi stor honnør til Arbeiderpartiet som har jobbet like målrettet som oss, for å få landet alle vedtakene både lokalt og regionalt. Lokalt har vi vært samstemte fram til disse dager da valget har med all tydelighet meldt sin ankomst. Faktum her er at denne saken fikk stor oppslutning ved behandlingen for ikke å si enstemmighet på fylkestinget samt i underutvalg! På fylkestinget gikk endog den ene representanten etter den andre opp og gratulerte Halden.

Ser man på vedtak og saksfremlegg, er det åpenbart at dette er Haldens mulighet for å få gjennomført dette skole- og idrettssenteret. De som har deltatt i den offentlige debatten som bedrevitere med andre løsninger, må forholde seg til fakta. Lokaliseringsdebatten er ikke lenger aktuell. Det vil bety at avtaleforholdet med Østfold fylkeskommune reforhandles og derved må gjennom de samme krevende forhandlingene og vedtakene som har pågått de siste 4 årene. Noen hevder at dette er enkelt å få til. Det er å så blår i øynene på velgerne på lik linje med at flere av de samme personene nå som da hevdet at næringslivet stod klare for å finansiere en hall på Remmen. Faktum var noe annet.

Det er også et faktum at en rehabilitering av dagens skoler på Os og Rødsberg sammen med nye gymsaler osv, er estimert til over 420 millioner. Da har vi fortsatt ingen arena eller basishall. Det er altså vesentlig dyrere å rehabilitere dagens bygg – ikke billigere!

Bygger vi en arena og basishall separat går fort tankene tilbake til daværende prosjekt på Remmen i forhold til kostnadsnivået som den gang var estimert til 250-300 millioner. Legger vi til at det med stor sannsynlighet må finansieres uten Østfold fylkeskommune som leietaker, er det for meg enkelt: Det er nå eller kanskje aldri vi har denne muligheten!

Vi heier på rådmannen og hans stab for å lande de siste brikkene og lukke innsigelsene. Haldens barn og unge fortjener virkelig dette løftet. Det er faktisk nå eller aldri!