Os-prosjektets parkeringsopplegg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er nå stort sett akseptert av alle at den reguleringsplanen som nå er lagt ut til 1. gangs høring ikke tilfredsstiller det som trengs av uteområder til de 660 elevene som skal gå på den nye skolen på Os. Det som en også skal merke seg er at når man har sett på uteareal for de 660 elevene så er ikke de elevene som kommer fra den videregående skolen på Porsnes tatt med i det som er lagt frem fra administrasjonen. Her skal 16 til 17 åringer også kunne bevege seg i et område sammen med 6 til 7 åringer. Det i seg selv er ikke noe gunstig situasjon sett i fra mitt ståsted. Hva som blir en eventuell løsning videre er ikke godt å si.

Parkeringssituasjon ved skolen.

Noe som forundrer meg er løsningen for parkeringssituasjonen det legges opp til i planbeskrivelsen til detaljplan for Os skole og idrettshall. På side 57 i planen, kan det leses følgende sitat " Det er imidlertid ikke avsatt p-plasser for ansatte ved skolen og publikum ved hallen utover noen få HC plasser. Videre vil deler av et nærliggende kommunalt p-hus kunne disponeres av skolens ansatte på dagtid og av publikum til hallen på kveldstid. Der er dessuten forutsatt at det etableres

avsettingsplass for elever.” Det er tidligere fra enkelte henvist til at "behovet" for parkering kan skje på avgiftsbelagte plasser i sentrum, som etter min oppfatning er altfor lettvint. Hva trengs av plasser for de som skal arbeide ved skolen? Ved Kongeveien skole/Risum U-skole er det tilgjengelig ca. 120 p-plasser i tillegg ca. 90 p-plasser ved Risum VGS. Det er ingen grunn til å tro at behovet ved Os skole er mindre.

Følgende spørsmål melder seg:

1. Er det avklart at det kommunale parkeringshuset skal disponeres av ansatte lærere ved Os-skole på dagtid?

2. Hvor mange avsettingsplasser/henteplasser for elevene trengs det til en skole med 660 elever i parkeringshuset slik at ikke trafikken rundt skolen forøvrig bryter total sammen?

3. Det er tidligere redegjort ovenfor kommunestyret at ved flytting av tjenester til Storsenteret så vil kommunen årlig kunne øke inntekter /redusere sine utgifter. Det fremgår av dette regnestykket at det skal tas inn ca. 2,4 millioner i parkeringsinntekter for at det skal gå i balanse.
Er det de ansatte ved Os skole som skal betale dette?

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken