Rådmannen om hvorfor han ikke signerte kontrakten med AF-Gruppen: – Risikoen var for stor

Rådmann Roar Vevelstad karakteriserer det som synd at han ikke kom til enighet med AF-Gruppen om ordlyden i et par punktene i avtaleutkastet. Det medførte at han ikke signerte.