Fylket reiste innsigelse til Os-planene – nå tror de på en løsning

Østfold fylkeskommune sa før sommeren klart ifra om at de planlagte utearealene på nye Os skole ikke var gode nok. Nå er de i ferd med å snu.