Her blir forsøk på Os-omkamp nedstemt i Arbeiderpartiet

Tidligere Halden-ordfører John Erik Eriksen foreslo at den gamle skolebygningen på Os skal beholdes når Os skole bygges ut – og at Rødsberg ungdomsskole skal beholdes og oppgraderes. Han foreslo også å bygge ny allbrukshall ved Saugbrugs framfor på Os. Forslaget ble nedstemt.