Svar til lærer ved Rødsberg ungdomsskole som føler seg lurt

Av
DEL

MeningerLeser i dagens HA på nett at en lærer ved Rødsberg ungdomsskole skriver at hun føler seg lurt i forbindelse med skole- og idrettssenteret på Os.

Hun hevder at hun og ingen andre på Rødsberg kan huske at de har fått lov til å uttale seg. Dette er rart, faktisk så rart at jeg derfor tror det er på sin plass å friske opp minnet.

Skolens samarbeidsutvalg på Rødsberg som består av et flertall av elever, foreldre og lærere, behandlet dette i egen sak 20.3.2018 som faktisk var det forrige samarbeidsutvalgsmøtet på Rødsberg. Dette fremkommer av referatet og en egen høringsuttalelse.

For ordens skyld, så vedlegger jeg begge disse dokumentene som er offentlige dokumenter, og som bekrefter dette.

Innspill til planarbeid i forbindelse med detaljregulering av Os oppvekstsenter

Referat fra SU/SMU-møte ved Rødsberg ungdomsskole, 20.03.18

I sin høringsuttalelse trekker bl.a. Rødsberg fram ønsket om å flytte elever fra Os til Folkvang skole i byggeprosessen, de påpeker også at det vil være en fordel å rive Os samtidig som de har spørsmål om uteareal og praktisk organisering av skolen.

Hva dette korttidsminnet til lærerne ved Rødsberg skyldes er uvisst. Fakta taler for seg selv.

Roar Lund,
Leder av Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags