Kirkeverge Jan Ivar Andreassen forvalter kommunens kirkegårder på vegne av Halden Kirkelige Fellesråd.

– Vi orienterte fellesrådet i november om at vi ønsket å fjerne trærne. Vi fikk positive signaler på å fortsette prosessen, og det har vi gjort, forteller Andreassen.

Mye nedfall

Det er flere årsaker til at kirkevergen ønsker å fjerne bjørketrærne.

– Den viktigste grunnen er lysforholdene på kirkegården og sikkerheten til dem som ferdes i nærheten av trærne. Det er gamle bjørker som gjennom årenes løp har vokst seg så store at en beskjæring nå er lite hensiktsmessig. Nedfallet fra dem er stort både i form av løv og grener. Dette faller vel så mye på naboeiendommene som på kirkegården. Et økonomisk samarbeid med eieren av Os allé 11 gjør at vi har mulighet til å ta ned trærne nå. Og alderen tatt i betraktning, så er det på tide å felle dem, sier Andreassen.

Skal frese bort stubbene

En annen årsak er tidspunktet.

– Vinteren er en egnet tid for trefelling. Derfor passer vi på å ta dem nå. Vi har tidligere tatt bort store trær i enden av rekka og gjort både stubbefresing og gjennomført ny beplantning, men da med lavere vekster. Vi har ikke tatt stilling til hva som skal gjenplantes i området hvor vi nå skal felle, men det vil vi rådføre oss om, sier Andreassen og legger til at beplantning er viktig for å skjerme kirkegården mot eiendommene i Os allé.

– Uhørt å felle

Fellingsplanene bringer stor misnøye blant dem som ønsker å bevare bjørketrærne.

En av dem som reagerer, er Sverre Stang.

– Det er uhørt å skulle felle dem. Det fins dessverre folk som ikke ser verdien av store, flotte trær, sier han til HA.

Forrige uke skrev han i avisas Signert-spalte om hva som særpreger Halden.

– Os er en av tre terrasserte kirkegårder i hele Norge. For haldenserne er kirkegården med dens vakre særpreg, inklusive store trær og ofte spesielle støtter, en kjær påminnelse av slekt og venner som har passert. Nåde dem som tukler med dette vårt klenodium, skrev Stang.

Dyrt med beskjæring

– Det ville sett rart ut om vi bare fjernet noen av trærne langs gjerdet.

Det sier Bjørn Simensen i Os allé 11, eiendomsutviklingsfirmaet som har bygd leiligheter på en av naboeiendommene til Os kirkegård.

Han kontaktet kirkekontoret med spørsmål om noe kunne gjøres med de store bjørketrærne som luter innover eiendommen i Os allé 11.

– Vi vurderte å beskjære dem, men fant ut at kostnadene ved beskjæring var såpass store i forhold til alderen på trærne, at felling er den beste løsningen, forklarer Simensen.

Bidrar økonomisk

En bjørk lever i 100–150 år, og bjørkene langs tomtegrensa til Os kirkegård har antakelig stått der siden kirkegården ble innviet i 1837.

– Det betyr at trærne har gjort sitt og bør fjernes uansett. Og skulle de knekke over, treffer de nabobygningene med stor kraft. Trærne burde vært beskåret tidligere, men når det ikke er gjort, vil vi bidra til å fjerne trærne på en trygg måte. Vi gir derfor kirkekontoret et tilskudd på 100.000 kroner, sier Simensen.

Fjerning av trærne bidrar også til mer effektiv utnyttelse av kirkegården.

– Røttene gjør det vanskelig å grave nye graver langs tomtegrensen, sier Simensen.