- Vi åpner nå Kirkegårdsgata for mopedkjøring, sier Egil Hult i Halden kommune.

Tiltaket er bare midlertidig og årsaken er at trafikken ned Gimleveien har økt kraftig etter at BRA-veien ble stengt mellom Gimle og Stenrød denne uka.

- Vis hensyn

- Vi vil ikke ha mopedførere ut i krysset ved Hannibal Sehesteds gate og Håkon 7. vei (Betel). I stedet vil vi at elevene ved Porsnes som kjører moped, skal kjøre tryggere ned Kirkegårdsgata, som altså er gata som går gjennom Os kirkegård, sier Hult.

Det vil bli satt opp skilt der som ber mopedførere om å vise hensyn og kjøre sakte.

- Dessuten har vi satt opp to fartshindre som skal holde farten nede, informerer Hult.

Tillatt også for motorsykler

- Blir det lov å kjøre med motorsykler der også?

- Vi har ikke satt noen begrensning for det, men meningen er at mopedistene skal kjøre der.

- Da blir det altså mer trafikk ut i Garvergata ved Porsnes?

- Mopedistene kan velge enten Garvergata eller Damhauggata når de skal kjøre videre fram til Porsnes, sier Hult.

Vil følge med på trafikken

Det er ikke satt opp skilt om fartsgrense i Kirkegårdsgata. Men kommunen oppfordrer mopedistene til å holde lav fart.

- Vi vil ha en oppsikt over trafikken.

Tror ikke kirkegårdsgjengere vil reagere

Hult presiserer at det ikke er tillatt å kjøre bil gjennom Kirkegårdsgata. Det er heller ikke fysisk mulig på grunn av en innsnevring av veien.

- Hvordan tror du de som har gravene sine på Os kirkegård vil reagere på motorstøyen?

- Jeg tror dette kommer til å gå bra. Det blir jo to ganger om dagen at det blir mye trafikk her – tidlig på morgenen og på ettermiddagen, da elevene skal til og fra skolen. Dette er nok ikke akkurat da folk steller gravene, sier Hult som også presiserer at tiltaket er avklart med kirkevergen i Halden.

BRA-veien stengt ut året

Den nye trafikkordningen er midlertidig. Den varer så lenge som arbeidene med vann og kloakk foregår i BRA-veien. Trolig ut dette året.