Kirken og kommunen skal lage en slik plan i felleskap, ifølge kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

18 gamle trær skulle felles

Halden Kirkelige Fellesråd varslet i januar at de skulle felle 18 bjørketrær ved kirkegården på Os.

Eiendomsutviklingsfirmaet Os allé 11 som har bygd leilighetene på en av naboeiendommene til kirkegården, skulle betale for deler av jobben med et tilskudd på 100.000 kroner.

Les også: Feller 18 gamle bjørketrær på kirkegården

Reagerte kraftig

Haldenser Sverre Stang reagerte kraftig på planene og politiker Vibeke Julsrud tok saken opp i formannskapet.

Den påfølgende debatten førte til at kommunen ba kirkevergen utsette hogsten.

Les også: Bjørketrærne på Os blir stående

Lys og sikkerhet

Det er flere årsaker til ønsket om å fjerne bjørketrærne.

– Den viktigste grunnen er lysforholdene på kirkegården og sikkerheten til dem som ferdes i nærheten av trærne. Det er gamle bjørker som gjennom årenes løp har vokst seg så store at en beskjæring nå er lite hensiktsmessig, har kirkevergen tidligere uttalt til HA.

I tillegg er nedfallet fra trærne et problem.

- Nedfallet fra dem er stort både i form av løv og grener. Dette faller vel så mye på naboeiendommene som på kirkegården. Et økonomisk samarbeid med eieren av Os allé 11 gjør at vi har mulighet til å ta ned trærne nå. Og alderen tatt i betraktning, så er det på tide å felle dem, uttalte Andreassen.

Skal ta prøver av trærne

Kommunens protester mot fellingen har ført til at Halden Kirkelig Fellesråd har bestemt seg for å foreløpig avvente med felling av bjørkealleen.

Fellesrådet inviterer kommunen til å være med å lage en felles beplantningsplan for kirkegården på Os.

– Fellesrådets ledelse har hatt møte med Halden kommune, ved leder for miljø- og landbruk og enhetsleder på kultur, og blitt enige om en framdriftsplan. Dette involverer kommunen med prøvetaking av trærne for sykdomstegn og aldersfastsettelse. Kommunen vil deretter oversende rapport på dette til fellesrådet, sier kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

Håper å bli enige

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med bl.a. representanter fra både kommune og fellesråd. Arbeidsgruppas hensikt er å komme fram til enighet om et forslag til beplantningsplan for området.

– Arbeidsgruppa vil sammen med forslaget til beplantningsplan, oversende sin anbefaling til fellesrådet om en eventuelt fjerning av trær. Fellesrådet skal deretter behandle saken og ta stilling til hva som skal gjøres, sier kirkevergen.
 

Fellingen utsatt til vinteren

– Av hensyn til framdrift og øvrig saksbehandling som naturlig vil ta noe tid, er det lagt inn en føring mot framdriftsplanen om at en eventuell hogst i bjørkealleen først vil kunne finne sted vinteren 2015/2016, sier kirkevergen.

- Selv om fellesrådet opplever at det er utfordringer med trærne slik de står i dag, håper vi at det arbeidet som nå skal gjøres, vil føre til en god løsning som folk flest og involverte parter kan kjenne seg fornøyd med, sier Andreassen.