Fugleforeningen, NOF Halden lokallag, arrangerer igjen sin årlige ørnesafari til Iddefjorden søndag ved frammøte ved brua ved Berby klokka 10.

Flere observasjoner

Flere ganger sist uke er det observert både kongeørn og havørn i området.

Turen pleier også gi mange andre fugle- og naturopplevelser. Indre Iddefjorden er et yndet fuglereservat vinterstid for mange typer sjøfugl på grunn av åpent vann ved elveoset.

I vinter skal Jørn klatre opp i 15 trær for å lage reder til fiskeørn 

Skal tenne bål

Det er viktig å kle seg godt og ta med matpakke. Som vanlig forsøker vi å holde varmen rundt et leirbål så det vil være flott om deltakerne tar med en vedkubbe eller to i sin ryggsekk. Turens varighet er 3–4 timer. For dem som har, ta med kikkert og/eller teleskop. Det vil også bli anledning til å benytte slikt utstyr fra medlemmene i NOF Halden.