Gå til sidens hovedinnhold

Organisering av legetjenester i Halden kommune

FRITT ORD

Organiseringen av legetjenester i Halden har vært omtalt i mediene i flere måneder. Det er to problemstillinger det diskuteres. Den første er utfordringen det er å rekruttere fastleger og det andre er at Tistedal vil miste sin fastlege (den nåværende går av med pensjon og de har ikke funnet noen som ønsker å fortsette der). I dette innlegget vil MDG kort redegjøre for vårt syn i saken som skal i kommunestyret torsdag.

I kommunestyret vil MDG sammen med SV fremme følgende forslag til vedtak.

1. Kommunedirektøren saksutreder og tilrettelegger for 2 fastlegehjemler til Tistedal.

2. Helhetlig plan for organisering av legetjenester i Halden kommune fremlegges til politisk behandling i 2021 i samsvar med vedtatt planstrategi.

3. Kommunedirektøren ser også på muligheten for hvordan flere tjenester kan samlokaliseres med et fremtidig fastlegekontor i Tistedal.

4. Inntil dette er på plass kan kommunen, ved behov, etablere nye fastlegehjemler ved allerede etablerte fastlegekontor.

Det er punkt 1 og 3 som skiller seg fra kommunedirektørens innstilling. Punkt 4 har en annen ordlyd, men innholdet er det samme.

I punkt 1 sender vi et tydelig signal om at administrasjonen skal saksutrede og tilrettelegge for 2 fastlegehjemler i Tistedal. Vi mener det er viktig at politikere sender et tydelig signal om at man ønsker noe geografisk spredning på hvor fastlegekontorene er. I arbeidet med ny arealplan står det at det er naturlig å utvikle 3 områdesenter og Tistedal er ett av dem. I den sammenhengen mener vi at et legekontor bør være en tjeneste som hører til et områdesenter.

Punkt 3 er helt nytt. Der sier vi at administrasjonen skal se på hvilke andre tjenester som kan samlokaliseres ved et nytt fastlegekontor i Tistedalen. For oss er dette et viktig politisk signal om at vi ønsker at kommunen skal tenke samhandling og samlokalisering når det er mulig. Det er ikke lenge siden kommunen utlyste en ny kommunaldirektør stilling hvor samhandling, frivillighet og samskapning er noe av ansvarsområdet. Slik sett bygger dette punktet opp under de strategiske grepene kommunedirektøren gjør. Det sender også et signal om at skal man utvikle områdesenter ved Risum, Brødløs og Tistedal er det viktig at kommunen ser på hvilke tjenester som kan ha en geografisk spredning og legge en strategi for hvordan de kan samles i områdesentrene.

Folk kan og skal selvfølgelig velge den fastlegen de ønsker. Samtidig er det for MDG viktig at man legger til rette for at flest mulig tjenester legges slik at flest mulig kan benytte seg av de uten å bruke bil. Rundt Tistedal bor det mange mennesker som ikke vil ha et annet valg en å kjøre til fastlegen, vi ønsker å gi de mulighet til å kunne velge en fastlege i nærområdet. Det er slike politiske grep som over tid vil bidra til levende områdesentra og som vil gi folk mulighet til å velge tjenester i nærområdet. Kombinert med å til rette legge for gående og syklende vil slike politiske grep over tid gi folk større valgfrihet.

Kommentarer til denne saken