Hvis vi skal ha en gjennomgang av fakta om historien i Halden siden 2007, ja, så er det noe som kan være svært nyttig, også for «nygamle» Ap, foran en innspurt i valgkampen som startet i 2015. 

Det var ikke Ap/SVs investeringsprosjekter som førte Halden ut over stupet, men driften av kommunen og galopperende lønnsutgifter. Bruken av momskompensasjon til drift istedenfor til nedbetaling av lån bidro sterkt til dette. For de som kan lese et regnskap er dette lett å se.

Da vi overtok driften i 2011 overtok vi også en drift som på det tidspunktet var 100 millioner høyere enn det vi hadde i inntekter, hovedsakelig pga galopperende lønnsutgifter.

To år senere, i 2013, var antall ansatte redusert med 120 årsverk, tilsvarende ca 60 mill i lavere lønnsutgifter, og det var det, sammen med lederutvikling og kurs i budsjettoppfølging,  som gjorde at vi til slutt fikk kommunen over på sunn drift. 

I Halden kommune styrer vi nå etter det som blir kalt «formannskapsmodellen». Vi har da  en rådmann som er ansvarlig for den daglige driften i kommunen, mens vi politikere sitter i styret. 

Og den streken som skiller oss tråkker vi ikke over, slik det var vanlig å gjøre i Halden før.

Les også

Høyre vil ha all ære og intet ansvar

 

Det verste som ble gjort var da Ap og SV i 2007 opprettet et eget utvalg som skulle sørge for å gjennomføre vedtak. I det utvalget satt blan annet Svein Olaussen og Linn Laupsa. Ved det trekket fratok man rådmannen det naturlige ansvaret for kommunens drift. Noe som førte til at ingen til slutt tok det fulle ansvar for driften.

En annen styringsmodell er parlamentarisme, som Staten og store byer som Oslo og Bergen har. Da ansetter man politikere i administrasjonen som ledere som byråd/ministere. Mislykkes de må de ta sin hatt å gå, noe vanlige folkevalgte ikke må. 

I en slik styringsform er det 3. partssamarbeid, mellom politisk nivå, administrasjon og tillitsvalgte, noe det ikke er i den styringsformen som vi følger og som har brakt Halden opp i lyset igjen.

Man må velge den ene eller den andre, ellers vil man mislykkes. For rolleforståelse er svært viktig for å oppnå gode resultater. 

Men ved det grepet som nevnte Olaussen og Laupsa gjorde i 2007  innførte de en styringsmodell som vi stadig merker at Ap vil tilbake til, og som jeg tidligere har kalt «kvasiparlamentarisme». En blanding av to styringsformer som gjør at ingen til slutt tar ansvar. 

Jeg forstår at Laupsa og «nygamle» Ap vil renvaske seg for det som førte frem til den verste styringen av en kommune som Norge har sett. Men er svært forundret over at det ikke ser ut til at de har lært noe som helst av det som skjedde.

Men det var altså ikke investeringsprosjektene som veltet Halden, men mangel på først og fremst rolleforståelse, samt lederskap og budsjettdisiplin. Og, ikke minst, en politisk ledelse som ikke våget å ta upopulære avgjørelser, noe som førte til løpske lønnsutgifter. Alt dette har jeg presentasjoner og plansjer på, som kan være nyttige å vise frem etter hvert.

Så jeg håper haldensere flest forstår at ordtaket om at du må kjenne din historie for å kunne spå om fremtiden, aldri har vært viktigere enn i år.

Thor Edquist, ordfører og ordførerkandidat