Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører, hvorfor scorer Halden dårligere på kommunebarometeret nå?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er helt greit, og på sin plass, med en beklagelse om bruk av feil tall. Det ser imidlertid ikke ut til at ordføreren tar inn over seg alvoret ved de tallene som nå gjelder. Utviklingen går faktisk stikk motsatt vei av hva han vil ha det til. Uvøren bruk av statistikk kan ha uheldige konsekvenser. Spesielt når det kommer fra politikere som tar viktige beslutninger på vegne av resten av befolkningen.


Personlig syns jeg innholdet i dagens tall er langt mer alvorlig, og det som først burde blitt beklaget. Det nytter ikke å være mer opptatt av å profilere seg på gode nyheter som egentlig ikke finns, enn på å oppdage og gjøre noe med dårlige nyheter som faktisk eksisterer. Det jeg tror folk nå er mest opptatt av, og det ordføreren burde forholdt seg til, er hvorfor tallene nå blir dårligere og hva som skal gjøres med det?


Det nytter heller ikke å bare vise fram tall når det passer seg. Det må forventes at man kan forklare og at man i det minste har en formening om hvorfor de går opp eller ned og om hvilke mekanismer og årsaker som ligger bak. Derfor spør jeg: ordfører, hvorfor scorer Halden dårligere på kommunebarometeret nå, tror du? Og, hva skal vi gjøre med det, syns du?


Det er helt greit å være opptatt av kommunebarometeret, men da må man også kunne koble tallene til realiteter og den tjenesteproduksjonen man står til ansvar for. Siden ordføreren ikke vil, beklager jeg med dette overfor alle barnehagebarna som har for få voksne rundt seg på grunn av for lav grunnbemanning. Jeg vil beklage overfor de ansatte i barnevernet som har varslet om for få stillinger med fagutdanning og dermed for lite ressurser til oppfølging og til å få ned saksbehandlingstiden; beklager at dere ikke blir tilstrekkelig hørt.


Siden ordføreren ikke vil, beklager jeg overfor alle innbyggere mellom 0 og 16 år og deres foreldre fordi det brukes vesentlig mindre ressurser på forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste enn i andre kommuner. Jeg vil beklage overfor elever, lærere og foreldre at skoleresultatene ikke bedres, at elevene på 5.-7. trinn ikke får nok timer til fysisk aktivitet, at altfor få elever på 1.-4. trinn får leksehjelp og at omtrent halvparten av lærerne på 8.-10. trinn ikke har fått mulighet til å oppfylle nye krav til fordypning i fagene norsk, engelsk og matte. Jeg vil beklage overfor alle innbyggerne i Halden at årsgebyret for vann, avløp og renovasjon er mye høyere enn andre steder.


Siden ordføreren ikke vil, beklager jeg overfor de brukerne ved Båstadlund arbeid- og aktivitetssenter som nå må ha loppemarked for å kunne finansiere reisen til og fra jobbene sine. Jeg vil beklage at regjeringen påfører Halden en stadig strammere kommuneøkonomi som med Høyre ved roret lett fører til at de svakeste blir hardest rammet til fordel for skattelettelser til de rikeste.


Helt til slutt, før ordførerens parti, Halden Høyre, igjen stikker hodet i sanden, er det bare å beklage at de ikke lenger kan gjemme seg bak ROBEK som hovedårsak til egne prioriteringer. Tiden er inne til å stå for egen politikk.


Til høsten er det valg, da håper vi i Arbeiderpartiet i Halden på et nytt politisk flertall, slik at vi kan gjøre noe med situasjonen i blant annet skolen, barnevernet, barnehagen og i helsesektoren. Tiden er inne for nye politiske prioriteringer og ny politisk vilje, slik at nedgangen kan snus og velferden forbedres i Halden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.