Jeg har jobbet for en ny sentrumsskole i en årrekke, også før jeg ble folkevalgt. Den løsningen som nå ligger foran oss, er etter min vurdering det beste vi kan få til – innenfor de rammene vi har til rådighet.

Samtidig er
jeg glad for alle kritiske innspill som kommer, det utfordrer oss – og vil kunne bidra til kvalitetssikring og enda bedre løsninger.

Ordfører, når vi nå nærmer oss innspurten av den politiske prosessen, er jeg glad for at vi har funnet sammen i et bredt politisk flertall på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Det gjør at vi kan bygge en ny skole for barna våre, en storstue for bredde og toppidretten – og et nærmiljøsenter i sentrum til glede for hele byen vår. Dette er et byutviklingsprosjekt, et folkehelseprosjekt – men mest av alt er det en ny og moderne skole for barna våre.

I denne saken, som i mange andre saker, er det ulike oppfatninger. At vi har jobbet seriøst og målrettet med saken i en årrekke, betyr ikke at det er respektløst å jobbe for en annen løsning.

Ordfører, at noen velger å engasjere seg politisk, både for og imot denne saken – det er endel av demokratiet og folkestyret. Vi har ytringsfrihet i Norge, en fri og uavhengig presse – og flertallet bestemmer. Dette er noe av det som gjør Norge til det fantastiske landet vi bor i. Slik vil jeg det skal fortsette å være.

Du er ordfører for de som stemmer på deg, og for de som stemte på noen andre. Du er ordfører for de som er enig med deg, og ordfører for de som er uenig med deg.

Dine negative karakteristikker av kritikere, meningsmotstandere, opposisjonen eller lokalavisen bidrar ikke til å løfte det politiske Halden. Det bidrar ikke til å bygge bruer, det inviterer ikke til dialog og det bidrar til å polarisere debatten. Det er ødeleggende for demokratiet og folkestyret, og det bidrar på ingen måte til et godt opplyst ordskifte i kommunen vår.  

Ordfører, jeg er glad for at vi har funnet sammen i dette prosjektet – et prosjekt vi begge har trua på. Jeg er ikke enig med deg i at det er respektløst å mene noe annet om dette prosjektet, enn hva du og jeg gjør.

Like etter påske forventer vi begge å legge reguleringsplanen for Os-området ut på en bred høringsrunde. Formålet med en slik høringsrunde er nettopp å høre ulike oppfatninger, få kritiske tilbakemeldinger og innvendinger. Så skal vi i fellesskap lytte, før vi tar en endelig beslutning. Til beste for barna og byen vår.

Da synes jeg ikke noe om at meningsmotstandere blir stemplet, før høringsrunden starter.