Fra og med midtnatt mandag 11. oktober kan også uvaksinerte reise til for eksempel Strömstad i Västra Götaland uten å måtte gå i karantene ved retur til Norge.

Det skriver regjeringen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Flere endringer

Regjeringen innfører krav om innreisekarantene fra Færøyene, Luxembourg, fire regioner i Finland og to regioner i Sverige (Västerbotten og Västmanland),

Innreisekarantene oppheves for Andorra, Korsika, Kreta, Kypros, Liechtenstein, Sicilia og Spania. Den oppheves også for de tre regionene Skåne, Västra Götaland og Östergötland i Sverige som er endret fra rødt til oransje.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land.

Personer som har status som beskyttet, må ikke i innreisekarantene.

Dette er kravene til innreise og karantene:

  • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
  • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
  • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
  • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
  • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge.

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Kriteriene bak landvurderingene

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

  • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
  • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
  • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
  • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD

Land i Europa

Følgende land har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje land):

Grønn: Malta (endret fra oransje), Polen og Tsjekkia

Oransje: Frankrike, Italia, Island, Monaco, Nederland, Portugal, San Marino, Ungarn og Vatikanstaten.

Krav om innreisekarantene oppheves for følgende land:

Andorra (endret fra rød til oransje), Kypros (endret fra rød til oransje), Liechtenstein (endret fra rød til grønn), Spania (endret fra rød til oransje)

Følgende land får innført krav om innreisekarantene:

Luxembourg (endret fra oransje til rød)

Følgende land fortsetter å være røde eller mørkerøde, eller endres fra rød til mørkerød, og har krav om innreisekarantene (samme krav for røde og mørkerøde land):

Rød: Belgia, Bulgaria, Hellas, Irland, Kroatia, Slovakia, Sveits, Tyskland, og Østerrike

Mørkerød: Estland, Latvia (endret fra rød), Litauen, Romania (endret fra rød), Slovenia og Storbritannia

Regioner og selvstyrte områder i Norden:

Sverige

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Blekinge, Gotland, Kalmar, Värmland og Västernorrland (alle endret fra oransje)

Oransje: Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Södermanland, Uppsala, og Örebro

Krav om innreisekarantene oppheves for følgende regioner:

Skåne, Västra Götaland og Östergötland (alle endret fra rød til oransje)

Følgende regioner får innført krav om innreisekarantene:

Västerbotten og Västmanland (begge endret fra oransje til rød)

Følgende region er fortsatt rød og har krav om innreisekarantene:

Stockholm

Danmark (inklusive selvstyrte områder)

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Syddanmark og Midtjylland

Oransje: Hovedstaden (inkludert København), Nordjylland og Sjælland.

Færøyene endres fra oransje til rød og det innføres derfor krav om innreisekarantene.

Grønland er fortsatt rød og beholder derfor krav om innreisekarantene.

Finland

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Centrala Tavastlands SVD (endret fra oransje), Norra Karelens SVD, Södra Savolax SVD (endret fra oransje) og Åland

Oransje: Kajanalands SVD, Kymmenedalens SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD (endret fra grønn), Mellersta Österbottens SVD, Syd-Österbottens SVD (endret fra grønn), Södra Karelens SVD, Vasa SVD og Östra Savolax SVD

Følgende regioner får innført krav om innreisekarantene:

Birkalands SVD, Helsingfors och Nylands SVD, Mellersta Finlands SVD og Norra Österbottens SVD (alle endret fra oransje til rød)

Følgende regioner er fortsatt røde og har krav om innreisekarantene: Egentliga Finlands SVD, Norra Savolax SVD, Päijat-Häme SVD og Satakunta SVD

Utvalgte øygrupper i Europa

Følgende øygrupper fortsetter å ikke ha krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje øygrupper):

Grønn: Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas) og Sardinia (Italia) (alle endret fra oransje til grønn)

Oransje: Azorene (Portugal), Balearene (Spania), Madeira (Portugal)

Krav om innreisekarantene oppheves for følgende øygrupper:

Korsika (Frankrike), Kreta (Hellas) og Sicilia (Italia) (alle endret fra rød til oransje)

Følgende øygrupper fortsetter å være røde og har krav om innreisekarantene:

De joniske øyer (Hellas) og Sørlige egeiske øyer (Hellas)

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler. Disse landene og områdene omtales som «lilla land». Det stilles krav om innreisekarantene, test og innreiseregistrering fra lilla land.

Følgende land og områder forblir lilla land: New Zealand, Saudi-Arabia og Taiwan.

Følgende land og områder legges til listen over lilla land: Chile, Kuwait, Qatar og Uruguay.