- Akkurat nå kan vi ikke garantere noen ting, men vi håper at vi vil kunne levere ut papiravisen som normalt på fredag, sier nyhetsredaktør Morten Ulekleiv.

Sammen med over 70 andre aviser i Norge eies Halden Arbeiderblad av Amedia. Natt til 28. desember ble flere av de sentrale datasystemene til Amedia rammet av et hackerangrep og satt ut av drift. Det førte til at HAs papiravis ikke kom ut onsdag, og heller ikke kommer i abonnentenes postkasser torsdag.

- Svært lei for dette

På nett kan man lese nyheter fra Halden som normalt, men systemet for publisering av papiravisen, annonsesystemet og abonnementshåndteringen fungerer ikke som normalt.

Parallelt med at konsernet jobber på spreng for å få oversikt over omfanget og mulige varige løsninger, jobbes det også med kortsiktige løsninger for å raskest mulig kunne komme ut med papiravisen igjen.

For Halden Arbeiderblad innebærer det at papiravisen tidligst er tilbake i postkassen på fredag.

- Vi er svært lei for dette og forstår at dette er frustrerende spesielt for de abonnentene som ikke har tilgang til internett. Men Amedia og ansatte i HA jobber nå på spreng for å finne løsninger så fort vi kan, sier nyhetsredaktør Morten Ulekleiv.

Ber om hjelp til å informere abonnenter uten nett

Onsdag ble det også offentliggjort at personene som har hacket seg inn i Amedias IT-systemer krever løsepenger for å avslutte angrepet.

– Det er et klassisk løsepenger-virusangrep der fremmede har tatt seg inn på deler av våre servere, kryptert våre data og lagt igjen et visittkort som leder videre til et krav om løsepenger. De kommer vi ikke til å gå i dialog om, sier data og teknologidirektør Pål Nedregotten i Amedia til NRK.

Abonnenter av Halden Arbeiderblad er informert via våre nettsider, via sms og via e-post.

- Samtidig vet vi at cirka 8 prosent av papiravisabonnentene våre har vi ikke slik kontaktinformasjon til. Hvis du har en venn eller slektning som du vet at ikke har tilgang til nett eller mobiltelefon, så setter vi pris om du hjelper oss å nå ut med informasjonen, sier Morten Ulekleiv i HA.

Dataangrepet har naturlig nok også fått mye nasjonal oppmerksomhet og var i går hovedoppslag på NRK Dagsrevyen.

Amedia har etablert en krisestab for å jobbe med konsekvensene av dataangrepet og mulige løsninger. Her er en spørsmål og svar oversikt som kanskje kan gi deg som abonnent eller annonsør svar på spørsmål du sitter igjen med etter å ha lest denne saken:

Spørsmål og svar

Generelt: Amedia vil være transparente og gi informasjon om forhold vi har sikker kunnskap om, og vil ikke bidra med spekulasjoner eller skape usikkerhet om forhold som kan oppstå eller som vi ikke har bekreftet kunnskap om.

Hva vet dere om hvem som står bak angrepet?

Vi har ikke bakgrunn for å skulle mene noe om det. Saken er anmeldt slik at politiet vil kunne foreta sine undersøkelser for å finne ut hvem som står bak.

Hva vet dere om hva som er skjedd og som har gjort det mulig en en angriper å komme inn i våre systemer?

Vi har indikasjoner på hva som har skjedd og hvordan de har kommet innenfor våre sikkerhetsmurer. Dette er informasjon som vi vil dele med politiet, som har mottatt en anmeldelse fra oss, slik at de kan gjøre ytterligere undersøkelser.

Samarbeider Amedia med politiet og offentlige myndigheter om situasjonen?

Ja. Saken er anmeldt til Oslo Politidistrikt, der vi ønsker å dele den kunnskap vi skulle ha som kan lette deres arbeid. Vi er også i dialog med andre myndigheter som kan bistå oss i denne saken.

Hvorfor tok det så lang tid før Amedia gikk offentlig ut med informasjon om angrepet?

Vi gikk tidlig ut med informasjon om at det var tekniske problemer hos oss. Vi avventet ytterligere informasjon til vi hadde grunnlag til å si at det faktisk var et angrep, og ikke bare et teknisk problem. Vi mener at vi gikk ut offentlig så snart det var forsvarlig og vi hadde substansiell informasjon vi kunne dele om situasjonen.

Var dette er målrettet angrep mot Amedia og konsernets aviser?

Det har vi ingen grunnlag for å si. Vi registrerer at flere virksomheter har hatt angrep i den senere tid. Generelt sett er ikke dataangrep noe uvanlig for oss. Vi registrerer jevnlig at noen forsøker å angripe oss. Det nye i denne situasjonen er at de kom seg inn i enkelte av våre systemer.

Hvor lang tid vil det ta før datasystemene er virksomme igjen?

Det er vanskelig å si. Vi håper det vil gå raskt, men tar høyde for at det vil kunne ta tid før vi har en fullstendig oversikt. Erfaringsvis fra sammenlignende saker som omtalt i media kan dette ta tid. Vi har god teknisk bistand fra eksternt hold som hjelper oss med å gjenopprette en normaltilstand så snart det lar seg gjøre. Vi jobber som nevnt samtidig med en alternativ løsning for publisering av papiravis. Den enkelte avis må ta høyde for at de særlige tiltakene som nå er iverksatt, vil kunne vedvare en periode.

Er sensitive data kommet på avveie?

Det finnes enkelte data i de systemer som er angrepet, men det er for tidlig å si om disse dataene er blitt korrumpert eller er kommet på avveie. Personopplysninger er særlig knyttet til ansatte i Amedia, da blant annet lønnssystemet vårt er rammet. Det er for tidlig å trekke konklusjoner på dette punktet.

Bør kunder nå bytte passordene sine for sikkerhets skyld?

Vi har ingen indikasjoner på at aID-identiteter, bankkonto/ betalingsinformasjon eller tilsvarende er blitt rammet. I den grad slik informasjon er tilgjengelig i våre systemer, ligger de i andre systemer enn de som ble rammet natt til tirsdag.

Hvordan har annonsørene reagert på at de ikke får ut sine annonser?

Vi har opprettet kontakt med annonsebyråer og vil gi informasjon gjennom våre selgere. Vi jobber med avbøtende tiltak og andre løsninger for å sikre at også annonseinnholdet når ut til publikum. Det blir gitt informasjon både til nasjonale og lokale kunder.

Amedia-hackere ber om løsepenger