Det er ikke noe tillitvekkende man leser i HA hva angår Halden AP’s planer for valgkampen videre. Det er igjen tvil om at aktørene i AP prøver å ruste til stor dyst, men virkemidlene de velger er tvilsomme og er altfor mye i stil med tidligere tradisjonell «kjefting» og klager over at posisjonen gjør feil. Det er dessverre nykommeren på laget, Helge Bergseth Bangsmoen, som er gitt en fremtredende rolle i det nye opplegget, en slags 3. variant av NYE Ap:-  og som øyensynlig mener at tiden nå er inne til å rette opp tapene i 2011 og 2015, og det skal helt tydelig skje i 2019 , i tradisjonelt mønster. Ikke noe nytt her! 

«Det er bare å slå fast at AP er Haldens mest åpne og gjennomsiktige parti», skriver HBB

Dette er ment som selvskryt, men det åpne partiet lekker som en sil, nettop fordi det er gjennomsiktig og demonstrerer sine uenigheter for åpen scene, som bare vitner om en manglende fast hånd på kurs og innhold. Hvis HBB/Halden AP i fullt alvor mener at det som HBB har presentert i tidligere innlegg og frem til i dag etter sitt «svennestykke» ved sitt totalt famøse, fiktive intervju med ordføreren er representativt for den form AP skal drive sin politiske propaganda, bør omgivelene få vite dette. Det vil være fornuftig av Brække Myrli og Laupsa, som de to fremste representantene i Halden AP, å bekrefte i HA at HBB’s forskjellige utsagn er i overensstemmelse med AP’s retningslinjer og representerer også deres syn. Jeg tror ikke at de to nevnte damene vil stille seg bak.

Halden AP er på ville veier. De var det også da de mistet makten for snart 8 år siden. Hvorfor? Fordi de tillot personer fra det politiske Halden å gripe inn «uoffisielt» på alle nivåer i kommunen, slik at rådmannen stort sett ble satt på sidelinjen og skuta i praksis ikke hadde noen formell skipper og gikk rett i åker’n. I dag har vi etter 8 år med skipper og maskinsjef som har tviholdt på formell kommunal styring, et velsmurt system som driver etter demokratiske prinsipper man ikke var i nærheten av frem til 2011. Dette er «arven» dere forvalter, AP. Partiet er ikke i dag «a going concern»! Prøv ikke å late som noe annet!

Om AP skal gi noen signaler, må det være med praktiske handlinger og utsagn som viser  at AP har tatt lærdom av historien frem til 2011. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver «norsk stil» i begeistrede former i slående slagordpregede innpakninger. Det nytter ikke å «nevne» tre- partsamarbeide som et virkemiddel. Dette er et forsøk på å få kommuneansatte inn i grupperinger med påvirkningsmuligheter som om de var medlemmer av kommunestyret, praktisk talt. AP må sannsynliggjøre den utviklingen av velferdsstaten som ønskes og som hevdes å være mulig,og det må skje med tall, summer og budsjetter hvor det fremgår hvilke poster som må reduseres som en konsekvens av andre økninger.

AP, dere vil etter valget sitte med en temmelig uerfaren gruppe personer/ frontfigurer, formodentlig med liten erfaring fra posisjonsarbeid. Det kan være personer her som ikke passer inn i lederroller, og som gir feil signaler, hva med dem? Angrepsformen ble drevet av Sigmundstad, uten hell. Er HBB arvtageren til samme linje? Han har kanskje tro på at hans «stil» vil gjøre positivt utslag for AP? Det er tydelig at HBB kan «grave» i fakta. Kast ikke bort den evnen til å bli hørt via alt annet som presenteres som «politikk» Nøkternhet, på alle nivåer, AP!

AP har faktisk klart å bli enige med posisjonen i et flertallsvedtak om Os-prosjektet!! Undrer hvordan det gikk for seg! Gir jo faktisk grunner til håp for fremtiden.