I fjor på den samme merkedagen spurte Trond Østby ordfører Anne-Kari Holm om en veteranplan var under utarbeidelse. Hun svarte at hun ikke var kjent med det

Siden gikk spørsmålet videre til avdeling for samfunn og samskaping i Halden kommune.

Ivareta personell

En veteranplan handler om å ivareta personell som har deltatt i internasjonal tjeneste. Og regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utarbeide kommunale veteranplaner for å sikre at alle veteraner fra internasjonale operasjoner har et best mulig tilpasset tjenestetilbud.

Daværende direktør i avdelingen, Voica D. Imrik, fortalte at strategisk arbeid ofte blir lagt til den kommunalavdelingen.

Hun ble i stuss da spørsmålet om denne planen landet hos henne.

– Jeg reagerte med forundring på at kommunen ikke hadde en slik plan allerede. Dette er en kommunal oppgave, og vi innhenter opplysninger og ressurser fra andre enheter i kommunen, sa hun den gang.

Nå er arbeidet med en slik plan lagt ut på høring, og høringsfristen er satt til 30. juni 2022.

Synliggjøre kommunens ansvar

Halden kommune opplyser – slik som Imrik bemerket – at utviklingen av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv

Forsvarets hoveddokument «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan» og tidligere vedtatte veteranplaner for Fredrikstad kommune og Sandefjord kommune har dannet grunnlaget for arbeidet med Halden kommunes veteranplan.

Utover ønsket om å opprette en veterankontakt, er det i planen ikke foreslått nye tiltak. Men planen ønsker en bevisstgjøring av tilbudene kommunen har og å utnytte de bedre.

Handlingsplanen setter søkelys på de tre hovedområdene som er foreslått i Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan»: anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier.

Nærmere 300 i Halden

I høringsutkastet fra Halden kommune står det:

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstart av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Antall veteraner i Halden er usikkert. De offisielle listene til Forsvarets veterantjeneste viser at det fra og med 1978 er bosatt 178 veteraner i Halden. Det eksakte tallet er sannsynligvis høyere, og Forsvaret ganger sine lister med 1,5, noe som gir et riktigere bilde av hvor mange veteraner som er bosatt i Halden.

Når alle veteraner fra Tysklandsbrigaden og fram til pågående operasjoner regnes med, blir tallet ca. 267.

Innspill til planen kan sendes til: postmottak@halden.kommune.no