Vi har inntrykk av at det nærmest er et mønster i at ethvert stort og nytt byutviklingsprosjekt blir slått til jorda i byen vår. Halden er en by der alt skal beholdes. Forandring framstår nærmest som et banneord.

Eksemplene er mange: Forslaget om å rive Os skole snudde opp ned på et helt kommunevalg i fjor. Trond Østbys planer om å skape et nytt og spennende boligprosjekt på Grønland ble møtt med massive protester. Nå er det utbyggingsplanene for Tyska og Hollenderen som framkaller de samme reaksjonene. Og vi har en Sentrumsplan som legger mer vekt på begrensninger enn muligheter.

Inn i det samme mønsteret kommer mer eller mindre skjulte protester mot at Busterudparken ikke lenger er den «Stillhetens oase» som den var før det kom lekepark og skøytebane her. Protestene kommer stort sett fra godt voksne mennesker som har en sterk interesse for Haldens gamle bygninger og særpregede arkitektur. Engasjement er selvsagt ikke feil. Ei heller ønsket om å bevare byen arkitektur og inntrykk. Men vi vil advare mot konsekvensene ved å si nei til alle større byutviklingsprosjekter. Da vil Halden sakte, men sikkert dø ut.

Byen vår trenger nye boliger i sentrum. Boliger der unge mennesker vil bo. Folk med barn. Det vil skape liv og dynamikk. Vi kan ikke tro at alle vil bo i enebolig et sted rundt byen og være avhengig av bil for å komme seg til og fra sentrum. Halden trenger et variert boligtilbud som gjør det attraktivt å flytte hit. Det klarer vi aldri å få til uten fornyelse og utvikling.

Vi tror også at det er en kombinasjon av gammelt og nytt som skaper en moderne by. Derfor har vi ved flere anledninger påpekt og ønsket oss et like stort engasjement for utvikling som bevaring. Da må også flere og yngre krefter markere seg og bli med i debatten om utviklingen av byen vår. Den er viktig!

Ønsker vi bare å være «Lille Halden» til evig tid? Det kan nærmest virke sånn. Det er dessverre en holdning som ikke er bærekraftig.

Det hviler en konservativ ånd over Halden. Det gjelder på mange samfunnsområder. Byen vår hadde hatt godt av å bli mer dominert av dynamiske krefter som løfter blikket opp og fram. Det er for få som står i den posisjonen i dag.

Men vi har bitt oss merke i at noen politikere er entusiastiske i forhold til planene på Tyska og Hollenderen, og vi har også sett de positive signalene mulighetsstudiet for Sydsiden ble møtt med.

Det er på høy tid at flere melder seg på!