Ønsker flere politiske saker

Færre referatsaker. Flere politiske saker. Det ønsker helsepolitikerne seg.