– Ønsker å ha med hele området fram til Svinesundparken

Planene om det nye næringsområdet Svinesundplatået ble tatt svært godt i mot blant politikerne i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø. De ønsker et enda større område med i arbeidet for å sikre Halden flere næringsarealer.