Gå til sidens hovedinnhold

Omstillingens bitre pille

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Styret som er ansvarlig for driften ved Saugbrugs har bestemt seg for å legge ned Papirmaskin nummer 5. Konsekvensen er at cirka 35 ansatte kommer til å miste jobben, og at magasinpapirfabrikken i Halden i framtida bare kommer til å produsere på to produksjonsmaskiner.

Markedet Saugbrugs opererer i har vært fallende i flere år. Det har ikke minst den generelle trenden med økt digitalisering sørget for. Etterspørselen etter magasinpapir faller, og over tid har Saugbrugs måttet kutte kostnader – og ikke minst omstille seg.

Sånn sett kom ikke den triste meldinga torsdag morgen som noen stor overraskelse. Det vi imidlertid synes var litt overraskende, var at det ikke kom noe varsel ut til lokalsamfunnet i Halden på forhånd. Det er ikke blitt tegnet noe varslende scenario. Tilsynelatende har man ikke kunnet forberede seg. Det kom bare et styrevedtak om at Papirmaskin nummer 5 legges ned, og at styret med det forventer en besparelse på 80 millioner kroner. Konsekvensen vil være at cirka 35 ansatte må gå. Punktum.

Papirfabrikken i Halden har over tid jobbet aktivt med omstilling. Råvaren er tømmerstokken, og den kan brukes til så mangt. Fabrikksjef Kjell Arve Kure & co. har i flere år jobbet med et grønt skifte, og har lansert nye produkter og ideer som til og med har fått Kong Harald til å komme til Halden. Kure har gjentatte ganger kommunisert ut sin klokkertro på at Saugbrugs har en framtid, og at det vil bli produsert både magasinpapir og nye produkter i Halden i mange år ennå.

Dette fordrer imidlertid at omstillingen blir vellykket. Det vil ta tid. Sånn sett har ikke akkurat koronapandemien gitt de ansatte på Saugbrugs særlig drahjelp. Kure er klar på at pandemien har forverret situasjonen. Markedsutviklingen har eskalert det siste halve året. Og nå ser vi konsekvensen.

Sånn sett er koronapandemien en bitter pille å svelge når det kommer oppsigelser til et betydelig antall ansatte midt i en viktig omstillingsprosess ved papirfabrikken i Halden.

Opposisjonen på Stortingets Østfold-benk var lynkjapt ute. Samme dag som styrevedtaket ble kjent, ga både Senterpartiets Ole André Myhrvold og Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås klare signaler om at regjeringen nå må komme på banen. Saugbrugs bør nå få de omstillingsmidlene som skal til for at de ansatte kan få opplæring og rigge Saugbrugs for framtida.

Det gjenstår å se om de roper for døve ører eller ikke. Dette var en trist nyhet i Halden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.