Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgslønn i Halden kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva sier loven om omsorgslønn?

Det er lovbestemt at det skal gis omsorgslønn i henhold til: Lov om sosiale tjenester, der det heter «De sosiale tjenestene skal omfatte (...) lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeide». I rundskriv fra departementet så utdypes det slik: «Kommunene har etter denne regelen plikt til å ha ei ordning med omsorgslønn til dei som har særlig tyngjande omsorgsarbeide, og det må setjast av tilstrekkelege midlar til omsorgslønn på dei kommunale budsjetta. Kommunen kan derfor ikkje avslå ein søknad om omsorgslønn, fordi han ikkje har en slik ordning eller ikkje har tatt med omsorgslønn i budsjettet sitt».

Pensjonistpartiets syn i saken

Det er i den vedtatte økonomiplan 2020 – 2023, som flertallspartiene har ment skal gjelde for disse årene, ikke foretatt en oppjustering om timelønnen til det nivå som helsedirektoratet her anbefaler. At Halden kommune ligger under dette nivå mener Pensjonistpartiet vi ikke skal gjøre. Det er derfor i vår alternative økonomiplan for 2020 - 2023 avsatt 600000,- kroner, for å dekke denne ordningen slik at kommunen kommer opp på det nivå som helsedirektoratet anbefaler. Det er på spørsmål til administrasjon fra Pensjonistpartiet meddelt at det er 64 personer som har denne ordningen for noen måneder siden. Det er videre opplyst at omsorgslønnen blir vurdert individuelt ut fra flere faktorer, og det er derfor pr. dags ulike nivåer. De helt overordnede retningslinjene for denne ordningen vil vi i Pensjonistpartiet skal behandles i kommunestyret.
Så vårt budskap til velgerne i vår kommune er nå følgende - ingen sak er for liten eller for stor for oss, vi er ombudsmenn for deg som velger. Vår kommune er mye mer enn de store 1000 millioner-prosjektene som det nå pågår diskusjon om i kommunen.

Kommentarer til denne saken