Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgsbæreevnen er nådd i 2020

Artikkelen er over 1 år gammel

Budsjettet for 2021 som kommunestyret skal vedta i desember kommer til å medføre mange drastiske ting hvis ikke kursen legges om.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fra administrasjonen lagt fram forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 for vår kommune. Begge forslag bygger på det som tidligere kommunestyre har vedtatt, slik at den politikken som tidligere er ført i kommunen fortsetter med samme kurs og tyngde. Pensjonistpartiet har i flere år pekt på at det politiske veivalget som her er tatt ikke vil gi innbyggerne de tjenester som de i henhold til lov, regler og forskrifter har krav på. Det er ikke nok økonomiske midler til dette ut ifra de inntekter i vår kommune som skal fordeles på de ulike sektorene. Kommunedirektøren har i denne sammenhengen gjort jobben sin ut ifra de vedtak som kommunestyret har gjort tidligere, men han er også i sin fulle rett når han peker på hvor den kursen som nå er lagt vil føre for innbyggerne. Dette er ikke noe lystig lesning. Omfattende innstramminger og nedleggelser av tilbud må iverksettes.

Det er tidligere kommet fram at vi nå går til GODT NOK som grunnlag for dem som bor i kommunen og må forholde seg til gjeldende tjenester av forskjellige slag. Det som enda sterkere nå blir understreket er at OMSORGSBÆREEVNEN nå er nådd i 2020 slik at det ikke lenger er «friske midler» å sette inn, for å imøtekomme det som innbyggerne kan forvente av økte tjenester. Som alle kan se av de tallene som nå legges fram, så kommer nå nedleggelser og reduksjoner av et omfang som få år tilbake ingen trodde var mulig.

Hva er grunnlaget for det som nå skjer?

Det er fra Pensjonistpartiet gjennom flere år pekt på at det «veivalget» som ble tatt av politisk nivå ikke var bærekraftig for kommunen. Det skal, hvis politisk nivå følger sitt tidligere opplegg i 2021 ved å sette av i budsjettet et fond på 40 millioner (som skal stå ubrukt i banken). Det skal foretas nye låneopptak slik at den samlede gjelden blir på ca. 5.500 millioner ved årets slutt. For hele økonomiperioden så vil renter/avdrag øke med ca. 60 millioner. Overføringen fra statlig hold når det gjelder rammetilskudd vil gå sterkt ned (lavere innbyggertall) og skatteinntektene vil også synke.

Tilflytningen til kommunen har nå stoppet opp, og fødselsoverskuddet blir lavt. Vi får stadig en eldre befolkning med de behov som melder seg her. Antall arbeidsplasser går ned slik at den såkalte sysselsettingsgraden i kommunen er nå ca. 66prosent som er noe av det laveste i hele Østfold (Østfold lavest i Norge). Tilgangen på ferdig regulerte boligtomter som kunne skape sysselsetting er nå stoppet opp. Kommunens arealplan som kunne vært en drivkraft for både næringslivet og utvikling av framtidige utviklingsområder er det nå politisk uenighet om. Her ser det ut som kommunestyret er delt på midten. Hvor behandlingen vil føre er ikke godt å si når overordna planmyndighet skal godkjenne planen.

Hva blir konsekvensene?

Budsjettet for 2021 som kommunestyret skal vedta i desember kommer til å medføre mange drastiske ting hvis ikke kursen legges om. Det med grunnlaget i det som her er nevnt tidligere i dette innlegget. Den beste måten å få oversikt over det er å se på tallene for hva som er tildelt de store driftsområdene i kommunen. Hvis en sammenligner det med den gode Økonomiske foranalysen som administrasjon utarbeidet før sommerferien og politisk nivå fikk til behandling, er et godt utgangspunkt for en slik sammenligning. Her gjorde administrasjon et meget godt arbeid for å belyse situasjonen som ville komme og som politisk nivå måtte forholde seg til. Undervisning burde tilføres i underkant av 40 millioner for at elevene blir ivaretatt. Her kommer nå forslag som alle kan se om nedleggelser av barnehager og innstramminger. Helse/mestring tilnærmet det samme beløpet som undervisning. Her er det også fremmet forslag av omorganiseringer/nedbemanninger og innsparinger innenfor mange områder.

NAV som skal betjene noen av dem som har det vanskeligst i vårt lokalsamfunn skal klare seg med mindre økonomiske midler enn i 2020, og i forhold til den Økonomiske foranalysen som er nevnt tidligere med ca. 17 millioner mindre i midler. Det er ikke til å tro i disse Corona -tider hvor arbeidsledigheten stiger og som hjelpetrengende behov bare vil øke. Kultur/idrett har en budsjettramme som tidligere i kommunen aldri har vært i nærheten av.

Her blir det ikke mye som lokalsamfunnets ulike foreninger og lag kan glede seg over. Pensjonistpartiet vil legge fram et budsjettforslag hvor kursen er endret slik at vi vil ivareta lokalbefolkningen på en annen måte, og da vil de store prosjektene måtte vente. Se bare hva som administrasjonen skriver om svømmehallen som var tenkt til en kostnad til 650 millioner nede ved havneområdet. Her må det også tenkes nytt akkurat som når det gjelder Os-prosjektet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.