Linn Laupsa (Ap): – Vil først og fremst at svømmehallen skal bygges på Nordsiden

Kommunestyret går enstemmig inn for å gi kommunedirektøren frist fram til 1. april for å finne alternativ plassering til en ny svømmehall i Halden sentrum