Om arealpolitikk

Terje Lie, Høyre

Terje Lie, Høyre Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Øivind Holth uttaler at han er frustrert over at jeg og andre har meninger om forslaget til ny arealplan og hvor framtidig bebyggelse skal prioriteres. Jeg kan trøste Holth med at også undertegnede er frustrert over hva som synes å bli forslaget til ny arealplan. Som leder av styringsgruppen, har åpenbart Holth hatt en stor innflytelse.

Holth hevder at jeg og andre i Halden høyre ikke vil ha en arealplan som regulerer hvor det bl.a. skal bygges boliger og at alle kan bygge hvor de vil. I beste fall kan det betraktes som useriøst fra Holth. Selvfølgelig ønsker vi en arealplan som avsetter arealer til både bolig, næring og fritidsbebyggelse. Jeg og andre i HH har imidlertid en noe mer ambisiøs tilnærming til framtidig arealplan. Jeg tror nemlig at attraktivitet og lokasjon har betydning for aktuelle tilflyttere til Halden. Ifølge SSB er Halden den kommune i Østfold med nest lavest prognose for befolkningsvekst i tiden fram mot 2040. At dette ikke er et tema i utarbeidelse av en så viktig plan, burde bekymre flere enn meg.

Halden er mer enn sentrum og nærliggende strøk. Jeg skjemmes ikke for å ta til orde for utvikling i hele kommunen, inklusiv mulighet for tomteområder også utenfor gang/sykkelavstand til sentrum.

Jeg er så naiv at jeg tror bilen er kommet for å bli, i hvert fall en stund til.

Konturene av den nye planen som foreligger gir få muligheter for boligbygging vest for Brekkerød og burde således være et varsko til de som måtte være opptatt av å bevare Berg skole. Eller har man tenkt å frakte elever dit fra områder som sogner til Hjortsberg eller sentrum. Antar at SP burde være opptatt av dette.

Det samme gjelder for Tistedal som overhodet ikke tilgodeses med områder for boligbygging. Her skal det kanskje hentes elever fra Oreid/Øberg for å holde liv i Tistedal skole?

Når man i tillegg får vite at den totale arealkvoten som er avsatt i Fylkesplan (4.0 km/da) ikke skal benyttes, blir man enda mer urolig for Haldens framtid. Fylkeskommunen vil garantert merke seg dette og i kommende planer redusere Haldens arealer. I og for seg ikke overraskende, da dette er i tråd med MDG`s nasjonale mål. Nylig ble det fra sentralt hold i partiet uttalt at nye arealer for hyttebygging ikke skal tillates. Derfor heller ikke overraskende at det i forslaget til ny arealplan, ikke avsettes arealer for fritidsbebyggelse i tilknytning til sjø/hav.

Holth påstår videre at Høyre ikke er opptatt av vern av dyrket mark, noe som er fullstendig feil. Ingen av de nye områdene, som jeg personlig har frontet, innbefatter dyrket mark. Dersom det skulle være enkelte større områder som måtte ha et lite areal dyrket mark innfor sine grenser, kan dette enkelt tas ut eller fredes i framtidig detaljregulering, mens resten av området avsettes for bebyggelse.

Innspill er til og med, slik jeg har blitt fortalt, blitt avvist fordi det ligger i nærheten av dyrket mark. Områder er også avvist fordi det inneholder deler med skog med høy bonitet.

Som jeg skrev i mitt tidligere innlegg er jeg positiv til både frivillig fortetting, samt utvikling av sentrum. Dessverre tyder mye på at det er en lang vei fram før vi får en leilighetsbygging i sentrum som monner, innenfor nåværende sentrumsplan. Dersom signalene fra MDG om at Tyska/Hollenderen skal fredes får gjennomslag i de øvrige posisjonspartiene, er drømmen om 1000 leiligheter i sentrum bare en drøm.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken