Igjen må opposisjonen og media (HA) tåle kraftig kritikk fra byens fremste folkevalgte. I saken om barnevernet mener ordføreren at opposisjonen og media scorer billige poeng, utbasunerer, snakker nedsettende og mangler fokus på det framtidsrettede arbeidet som foregår i kommunen. I tillegg mener ordføreren at saken om barnevernet fortjener en grundigere analyse og debatt enn det en har sett i Halden i den siste uken.

Byens ordfører går altså til angrep på media (HA) som har belyst den alvorlige situasjonen i barnevernet, og opposisjonen som har fremmet forslag til hvordan en kan finne en løsning på situasjonen. Resultatet av HA sine oppslag og opposisjonens forslag til vedtak, har ført til at det umiddelbart skal iverksettes økonomiske tiltak slik at barnevernet har nok ressurser til å innfri lovens krav. Ordførerens egne partifeller stilte seg hundre prosent bak vedtaket i hovedutvalget for oppvekst og undervisning.

Sosialistisk Venstreparti (SV) som fremmet vedtaket om at barnevernet skal ha nok ressurser til å overholde lovpålagte tjenester, lever godt med kritikken fra ordføreren. Det gjør sikkert media (HA) også. Saken om barnevernet viser at medias undersøkende journalistikk og kritiske blikk har ført til positive endringer for lokalsamfunnet.

Ordføreren er i sin fulle rett til å kritisere media, opposisjonen eller andre. En kan unders over i hvilken grad ordføreren selv klarer å imøtekomme kritikk. Alle må kunne gi, få og ta imot kritikk. Meningen med kritikk er å få andre til å endre seg. Uten kritikk blir det ingen virkelig endring. Saken om barnevernet har vist at kritikk både har vært nødvendig og konstruktiv.