Ole Paus til Aremark kirke

Søndag 8. desember uke kommer Ole Paus til Aremark kirke med sin julekonsert «En Liten Håndfull Ømhet».