Et knappest mulig flertall i Sarpsborg sitt bystyre valgte å utsette planprosessen for ny jernbane gjennom Sarpsborg.

Det kom overraskende på ordførerne i de andre Østfold-byene, og fylkesordfører Ole Haabeth innkalte alle ordførerne i kommunene langs jernbanelinja til et møte tirsdag.

Knytte Østfold sammen

– Hittil har det vært mye fokus på å komme seg inn og ut av Oslo og inn og ut av landet. Det er underkommunisert at Intercity er ment å knytte byene i Østfold tettere sammen. Framtidas tog stopper i byene der hvor folk bor. Det er selve konseptet, sier Haabeth.

Han understreker at det dreier seg om milliardinvesteringer og at samferdsel vil være en kraftig motor i utviklingen.

Trussel mot hele prosjektet

Han legger heller ikke skjul på at det er viktig at Østfold nå står sammen og legger et sterkt press mot Sarpsborg.

– Dette står vi sammen om. Selvsagt skal vi lytte til de innvendingene som kommer, men enhver utsettelse som ikke innebærer bedre løsninger, er reel en fare for hele prosjektet, mener han.

Det ble også understreket at Østfold står i fare for å miste milliarder av statlige kroner til andre deler av landet, dersom man forkludrer byggingen av intercitysporet.

Halden har tid

For Haldens del, så får man ikke gjort så mye før man vet hva som skjer i Sarpsborg.

– Siden vi ligger ytterst på linja har vi noe bedre tid enn de andre, men debatten vil komme her også. Dobbeltspor med ny stasjon helt fram til Halden vil være det viktigste som skjer for byutviklingen i Halden i min levetid, sier Edquist til HA.

Han mener det vil være dramatisk for byen dersom man ikke får fullført Intercity hele veien til Halden.

– Da vil vi bli liggende i bakevja, fastslår han.

Tror på stasjon i sentrum

Men også i Halden vil jernbaneutbyggingen medføre store inngrep i bybildet.

– Tror du det er mulig å finne gode løsninger for en stasjon i Halden sentrum?

– Ja, det tror jeg. De har jo fått en fin løsning med tunnel i Moss. Og det er viktig for byutviklingen at vi får en stasjon i sentrum, mener Edquist.

 

I likhet med fylkesordføreren er han bekymret for utsettelsen i Sarpsborg.

– Enhver ny utredning vil kunne utsette hele prosjektet med et par år, tror han.

Haabeth sier utsettelser av intercity kan få dramatiske følger for samferdselsutviklingen i hele Østfold og peker på at E6 vil være full i løpet av noen få år og ikke ha kapasitet til mer biltrafikk.

Sitter på hver vår hest

Edquist er enig og peker på:

– For Haldens del er jo situasjonen den at Bane Nor (tidligere Jernbaneverket, journ. anm.) har båndlagt store deler av sentrum. Med utsettelser vil store områder på Tyska og Hollenderen bli liggende urørt og gro igjen, sier han.

Østfold har ofte fått dårlig uttelling på overføringer fra staten.

– Det er fordi vi ofte sitter på hver vår hest i stedet for å jobbe sammen for helhetlige løsninger i Østfold, mener Edquist.

Står sammen

På tirsdagens pressemøte understreker imidlertid alle at man står sammen og at det er viktig for hele fylket. samtidig er man enig om at det som skjer i Sarpsborg med utsettelsesvedtaket er svært bekymringsfullt.

Sarpsborg har bedt om en redegjørelse fra Bane Nor og skal behandle planene på nytt i begynnelsen av mars, da krysser ordførerne i hele fylket fingrene for at Sarpsborg får fattet et vedtak som ikke forkludrer fylkets viktigste samferdselsprosjekt gjennom tidene.