– Kommer ikke utenom bompenger

Tunnel her? Her peker Halden kommunes Espen Sørås mot området hvor tunnelen er tenkt. foto: stein johnsen

Tunnel her? Her peker Halden kommunes Espen Sørås mot området hvor tunnelen er tenkt. foto: stein johnsen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det sier ordfører Thor Edquist om de to foreslåtte tunnelene i Halden.

DEL

I sentrumsplanen for 2015 – 2027 legges det opp til bygging av to tunneler. Men hvem skal ta regninga på rundt 200 millioner kroner som det vil koste å få to tunneler gjennom festningsfjellet?

Slik kan det bli:

Fylkesvei 22 skal kobles på Iddeveien med en tunnel som går fra Vaterland bru (sør) og opp til Iddeveien. Ved etablering av tunnel til Iddeveien skal muligheten til å føre denne fram til Risumsletta utredes.

Tunnelen er også et virkemiddel for å få forbedret det historiske bomiljøet i Elvegata, samt å forbedre kontakten mellom sør og nord i Halden.

– Å skape et ringveisystem rundt sentrumsområdet er et overordnet mål i forbindelse med lokal og regional transportplan. Dette for å redusere trafikken i det sentrale historiske sentrum, sier spesialrådgiver Espen Sørås.

For å få til dette, må en få på plass ytre del av veinettet. I dag er nedstrøms bru på plass. Forbindelsen mellom øst og vest sør for elva løses med å ha et tunnelløp fra Vaterland og ned til krysset Adelgata/Olav Vs gate, skrives det i sentrumsplanen.

- Må inn i Nasjonal Transportplan

Olav Moe leder samferdsel, miljø og klimakomiteen i fylket. Han ser ikke noen umiddelbar tilgang på statlige penger til disse tunnelene i Halden.

Imidlertid mener han man bør sette seg ned og ta en diskusjon om hva som kan utløses på lang sikt. Halden kommune bør få lagt planene inn i regional transportplan.

Forutsatt at planene blir prioritert i transportplanen, mener Olav Moe det kan være realistisk å få gjennomført dette i løpet av 2020 – 2025.

Avklare bompenger

Om en eventuell bompengefinansiering av tunnelene sier han:

– En bompengefinansiering gjør at man kan komme fortere i gang med den type prosjekter. Halden bør ta en runde rundt bompengefinansiering, mener han.

Ordfører Thor Edquist tror ikke vi kommer utenom bompenger.

– Iddeveien er en fylkesvei. Det er også riksvei 21 til Tistedal. Dette må derfor inn i veiplanen for fylket, sier ordfører Thor Edquist.
 

Må ut av Robek

Når det gjelder finansieringen sier han:

– Hvis det skal skje i fylkeskommunal regi, tror jeg ikke vi kommer utenom bompenger. Bypakkene i statlig regi, som Sarpsborg og Fredrikstad jobber med å komme inn under, krever bompenger.

Dersom vi skulle velge å gjøre det i kommunal regi, tror jeg ikke det er realistisk før vi er ute av Robek. Først da kan vi gjøre som vi vil. Men da må vi i så fall ha økonomi til det.
 

Tror tunnelene kommer

Ordføreren sier han tror tunnelene kommer:

– For vi planlegger jo byen for de neste 100 år, men når tunnelene kommer kan jeg ikke forutse eller spå noe om. Vi må nå bare jobbe, skritt for skritt, mot en helhetlig utvikling av byen. Følger vi planen, vil det bli slik til slutt.

Thor Edquist sier videre at Høyre ikke har drøftet bompenger, derfor kan han ikke si noe om partiets holdninger til en slik finansiering av tunnelene.
 

Dårlig økonomisk erfaring

Dessuten sier han:

– Jeg vil legge til at vi har dårlig økonomisk erfaring med å bruke kommunale midler på fylkeskommunale oppgaver.

Halden har, fram til 2011, lånt og brukt nesten 100 mill på fortau langs fylkeskommunale veier. Dette burde det vært jobbet for å få inn i fylkesplanene.

Får ikke pengene tilbake

Han legger til:

– Det har blitt kalt forskuttering for fylket, men siden det ikke er noen avtale med fylket på dette, er det penger vi ikke vil få tilbake, men må betale alt selv med våre knappe kommunale midler.
 

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken