Sosialhjelpsmottakere får en ekstra økonomisk håndsrekning for desember. Alle får 1.000 kroner, pluss ytterligere 1.000 kroner per barn.

Det er regjeringspartiene og SV blitt enige om.

– Det mener vi er et viktig bidrag til en veldig utsatt gruppe i den tida vi lever i nå. Det er særlig viktig med tanke på jule- og nyttårsfeiring, sa Arbeiderpartiets Frode Jacobsen til NTB for noen dager siden.

Hver måned er det omtrent 500 personer som mottar sosialhjelp i Halden. Det tallet øker nå kraftig.

Linn Rokke Andersen i Rødt håper Halden kommune og Aremark kommune rekker å utbetale den ekstra «julegaven» før julaften.

Blir beløpet avkortet?

Andersen tok opp denne saken i kommunestyremøtet på torsdag. Hun er naturligvis glad for at Stortinget har vedtatt å utbetale ekstra til sosialhjelpsmottakerne.

– Det er bra, og helt i tråd hva Rødt på Stortinget har foreslått i krisepakka vi har fremmet som et første skritt på veien for å hjelpe folk gjennom priskrisa. Men, vedtaket følges dessverre ikke opp av en klar bestilling fra Stortinget om at beløpet ikke skal avkortes, det vil si komme til fratrekk på andre ytelser som mottakeren skulle hatt som følge av vedtak fra NAV eller ekstraordinære lokale vedtak om utbetalinger som følge av priskrisa, sa hun.

Hun utfordret fungerende ordfører Linn Laupsa (AP) på å svare konkret på om pengene utbetales uavkortet før jul.

Skal være en ekstra støtte

Den utfordringen tok Laupsa.

– Jeg er veldig glad for at det i forbindelse med nysaldering av 2022-budsjettet, så ble Ap, Sp og SV enige om å bevilge penger til kommunene slik at de lokale NAV-kontorene kan utbetale en julegave på kr 1000 til alle sosialhjelpsmottakere, og i tillegg 1000 kroner ekstra for hvert barn de har ansvar for, svarte hun.

Så langt i desember er det 609 personer i Halden som har søkt og fått innvilget sosialstønad i Halden. Det er over 100 personer mer enn en normal måned.

– Det er litt usikkerhet knytta til når pengene fra staten kommer og om hvordan en slik «julegave» skal ses i forhold til andre inntekter.

Laupsa har bedt administrasjonen finne en løsning slik at julegaven kan utbetales så fort som mulig og før julaften.

– Om nødvendig legger vi ut mens vi venter på pengene fra staten. Jeg har også vært tydelig på at julegaven ikke skal avkortes mot annen støtte fra NAV. Denne tusenlappen skal være en ekstra støtte i forbindelse med jula.

Konstituert NAV-leder for Halden og Aremark Linda Kvalheim utdyper.

– Det er cirka 500 husstander i Halden som skal få denne støtten, og vi jobber iherdig for at alle skal få dette på kontoen før jul. Før helgen fikk vi betalt rundt 100 mottakere og vi fortsetter denne uka med å betale ut til de øvrige som skal få en slik ekstrahjelp før jul, sier hun.

Det er ikke nødvendig å søke om dette. Alle som har rett til denne ekstra desemberstøtten, vil få det automatisk.

Denne ordningen gjelder også i Aremark kommune.

Les også

Alenefar: – Dette er tungt. Hver gang strømregningen kommer er det et sjokk

Kraftig økning antallet søknader om sosialhjelp

Søknader om sosialhjelp har økt 18 prosent på ett år. Nå blir Nav bedt om å stille færre krav om dokumentasjon fra søkerne.

Nav har hentet inn tall fra oktober 2021 til samme måned i år. Det høye antallet ukrainske flyktninger som har kommet til Norge, er blant årsakene til økningen, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Jeg innfører i dag en ny veileder for Nav som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Nav-kontorene anbefales blant annet å stille færre krav til kartlegging og dokumentasjon, og til å være tilbakeholden med å kreve salg av eiendeler dersom hjelpebehovet er kortvarig. Barns behov skal tas spesielt hensyn til, heter det.

40 prosent av landets kommuner har rapportert inn tall til Nav, og disse har samlet sett 63 prosent av landets innbyggere.

I de minste kommunene har antall søknader økt med 30 prosent i snitt. I store bykommuner som Oslo, Bergen og Trondheim, er den gjennomsnittlige økningen på 11 prosent.

Kommunene rapporterer at flere sliter økonomisk, og at de får flere henvendelser som skyldes økte priser på mat, strøm og drivstoff.

Nå er kommunens budsjett for 2023 vedtatt – dette betyr det for deg

Slår alarm om fattigdom: Betaler strøm og mat på kreditt