For sju uker siden i morgen sprakk den overraskende nyheten om at Østfold politidistrikt etterforsket økonomiske misligheter ved Haldens klart største bedrift, Nexans.

To ansatte er suspendert etter at bedriften oppdaget uregelmessigheter ved en avdeling like før jul i fjor.

På de sju ukene som har gått siden den gang, har det derimot vært totalt lokk på informasjonen både fra Nexans og politiets side.

Les også: undefined

At Nexans ikke ønsker å uttale seg om en sak som er under etterforskning, er helt naturlig. Og fornuftig.

De har ikke forutsetninger for å vite akkurat hva som kan skade politiets etterforskning.

Men at ikke politiadvokat Jan Schei i felles økoteam i Østfold, som sitter med etterforskningsansvaret i saken, har noe informasjon å komme med, synes vi er uheldig.

Ethvert spørsmål fra både HA og NRK Østfold har blitt parert med at de ikke kan uttale seg om det av hensyn til etterforskningen.

Vi vet at to personer er suspendert, men selv sju uker etter at saken ble kjent, er det også alt politiet vil uttale seg om.

Hvorvidt noen er siktet i saken, nekter de å opplyse.

I Norge er det slik at i det øyeblikket en person blir siktet, opprettes det også en forsvarer for vedkommende.

Ved å holde informasjon om en siktelse skjult fra offentligheten, hindrer også politiet pressen fra å snakke med den andre parten i saken.

Nexans er Haldens klart største bedrift. Når det er mistanke om at noen har bedrevet økonomisk utroskap der og det legges helt lokk på saken, bidrar det til en massiv rykteflom i lokalsamfunnet.

Det er uheldig, og det kunne vært unngått dersom politiet hadde vært mer aktiv i kommunikasjonen med innbyggerne i Halden.

Informasjon rundt og fokus på økonomisk kriminalitet er også viktig for å forebygge at lignende saker oppstår.