NB: Hvem er kritisk til tilsyn og kontroll ???

Man hopper ofte elegant over det viktigste i debattene om velferd som betales over statskassen. Det snakkes om effektivitet, økonomi, innovasjon osv. mens omsorg kommer i annen rekke.

 

Etter min mening bør alle institusjoner som er basert på omsorg i en eller annen form og får utgiftene dekket av staten, bare drives av stat og kommune. Personale må være fast ansatte på hel eller deltid med tarifflønn. Bare rent unntaksvis bør en institusjon drives av private, men da uten profitt.

Det bør være slik fordi med privat drift og adgang til profitt, vil muligheten til å tjene ekstra være det sterkeste motivet til driften hos de fleste. Folk flest er slik og det bør vi ta til etterretning. Vi vil jo at våre barn, våre eldre og våre syke, samt personalet som har omsorgen for dem, ikke skal bli utnyttet.

 

Vi må øke kontrollen og tilsynet, spesielt for kommersielle barnehager, ikke fordi det er misstanke om svindel, men fordi det gjelder våre barn og de er det viktigste i vårt samfunn.

Knusende millionkrav etter tilsyn av Klengstua barnehage
  Klengstua-saken: – Dette skal ikke gå ut over barna