NB! Fristen for å søke er klokken 20 den 4. mai i år.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler HA ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi er utrolig glade for at vi har denne muligheten også i år, sier ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad.

Halden Arbeiderblad eies av et mediekonsern som heter Amedia. For fem år siden inngikk Sparebankstiftelsen DNB en avtale om å kjøpe Amedia fra Telenor, LO og Fritt Ord. Amedia-stiftelsen ble så opprettet. Totalt utgjør Amedia 75 lokalaviser, Nettavisen og 12 lokale nettsteder i Norge.

Siden HA nå eies av en stiftelse, så er det ingen som tar ut utbytte når Amedia går med overskudd. Overskuddet brukes i stedet til å investere i mediebransjen. Og nå har også Sparebankstiftelsen DNB bestemt seg for å gi deler av overskuddet fra 2018 tilbake til lokalsamfunn rundt om i Norge der Amedia har lokalaviser.

Totalt dreier det seg om 25 millioner kroner, og 300.000 av dem skal deles ut av Halden Arbeiderblad.

Juryen

– Vi har opprettet en jury der både HA, idretten og kulturen er representert. Det gjør vi for at vi skal favne bredest mulig, forklarer Hans-Petter Kjøge.

Johnny Nilsen (Halden kulturråd) og Christine Moe Klingstrøm (Halden Idrettsråd) skal sammen med Hans-Petter Kjøge, Anja Lillerud og Morten Ulekleiv foreta den spennende jobben med å velge ut hvilke prosjekter som vil få støtte.

– Vår oppgave er både å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt og gjennom nyhets- og aktualitetsformidling å være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet. Vi ønsker å engasjere våre lesere og alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter, forklarer Kjøge.

Må omfatte aldersgruppa under 25 år

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i Halden eller Aremark, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppa må omfatte aldersgruppa under 25 år.

– Vi har ikke avgjort hvor mange prosjekter som vil få støtte. Vi åpner for at man kan søke om både små og større beløp, sier Kjøge.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Søknad om støtte må leveres innen 4. mai ved å gå inn på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Tildelingene blir offentliggjort 1. juni.

Dette er organisasjonene som fikk støtte i 2020:

Organisasjon:Prosjekt: Sum:
Aremark Idrettsforening Lys til grusbane kr 25 000
Gimle IdrettsforeningGrillplasskr 25 000
Halden AtletklubbVanskeligstilte/integreringkr 15 000
Tistedalens FriluftslagSkilek/akebakkekr 40 000
IdrettsrådetBarneidrettens dagkr 45 000
Multikulturelle HaldenMultikulturelt arbeidkr 10 000
Fargespill Østfold Fargerik møteplass for barnkr 40 000
Idd skolekorpsKorps i karantenekr 40 000
Aremark skytterlag Oppgradering av anlegg for barn/ungeOppgradering av anlegg for barn/ungekr 20 000
Idd 4 HTurutstyr til leir, PC mmkr 40 000


kr 300 000